Plan Toekomstvast Tramnet een dikke vette kras over het OV in Schiedam-Noord

Het MRDH voorstel voor de toekomst van het tramnet is een dikke vette kras over OV en bereikbaarheid van Schiedam-Noord. Een stap terug in plaats van vooruit. We willen meer en beter OV, zeker met het oog op Station Kethel. Daar moet de gemeente op inzetten!

Een logica waarmee we uiteindelijk weinig OV overhouden

Dinsdagavond jl. heb ik in de raad aangegeven dat D66 Schiedam ongelukkig is met het plan van de metropoolregio (het concept Plan Toekomstvast Tramnet zoals voorgelegd door de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, MRDH) om onder andere tram 21 naar Woudhoek uit te kleden.

We maken ons zorgen over de benadering van de metropoolregio en RET, zoals we die al langer zien: het telkens verder afhakken van de randjes van de OV dienstverlening, daar waar die randjes net even wat minder rendabel zijn.

Met zo’n logica houd je uiteindelijk weinig over. Want het verder laten verslechteren van frequentie en kwaliteit betekent ook: weer minder reizigers. En daarmee smelt het voor Schiedam-Noord zo cruciale openbaar vervoer verder weg.

Het doet denken aan de zwarte ridder in de bekende Monty Python sketch. Nadat hij in het zwaardgevecht één voor één alle ledematen al heeft verloren, blijft hij onthand en ontbeend achter terwijl hij roept: ik kan nog door, het is maar een schrammetje!

Maar voor Schiedam-Noord is dit natuurlijk een dikke vette kras over het openbaar vervoer en de bereikbaarheid.

Dat is des te meer frustrerend omdat Schiedam nu eindelijk station Kethel als stip aan de horizon ziet verschijnen. Dat is één van de veelbelovende punten van het MIRT besluit dat vorig jaar november genomen is. Zoveel jaren na de oorspronkelijke belofte: de tram zou doorgetrokken worden, de weg- en kunstwerkinfrastructuur is er al op gemaakt, en veel voorzieningen zijn in de loop der jaren langs de tramcorridor gevestigd.

En hier steekt de logica van de zwarte ridder weer de kop op. Het verder uitkleden van de verbinding naar dat toekomstige Station Kethel pakt voor de planuitwerking van het station natuurlijk ook slecht uit: geen hoogwaardige verbinding, vraaguitval, minder vervoerswaarde, etc.

Daar bovenop komt de boodschap van de MRDH, die zelf nota bene ook getekend heeft voor het MIRT besluit: naar de rol van een toekomstig station Kethel is in de analyse van het tramnet ‘expres niet gekeken’.  

Daarbij wel het verzoek of de Gemeente Schiedam nu het plan kan goedkeuren, om vervolgens alles op alles te moeten zetten om behoud van tram 21 in de uitwerking van het tramnetplan (ja, er komt ook nog een uitwerking) weer terug te krijgen.

We zijn het daarom eens met de reactie van het college: tram 21 moet juist in een toekomstvast tramnet behouden blijven, en de metropoolregio moet eerst eens goed kijken naar de toekomst van de stadsontwikkeling in Schiedam-Noord en naar de verbinding die de tram zou moeten maken met Station Kethel.

Lees verder

Zie verder onder meer:

Ons verkiezingsprogramma Hoofdstuk 4: Bereikbaarheid in balans

De verslaglegging van de vergadering, het voorgestelde Plan Toekomstvast Tramnet en de conceptreactie van het college daarop (zie agendapunt 9) van de commissievergadering van 21 maart 2023.