Bouwen aan de toekomst van Schiedam, in balans en harmonie met het verleden

D66 vindt dat de gemeente Schiedam door moet blijven bouwen aan meer woningen. Maar wil disproportionele hoogbouw in binnenstad en stadsgezicht zoveel mogelijk weren.

Bouwen aan het Schiedam van de toekomst, in balans met de stad van vandaag, en in harmonie met ons bijzondere verleden.

D66 vindt dat de gemeente Schiedam door moet blijven bouwen aan meer woningen. Zo kunnen we met elkaar het Schiedam van de toekomst vormgeven.

We vinden dat de gemeente werk moet blijven maken van zowel verdichting (gebruik maken van bestaande ontwikkellocaties) als vernieuwing (de oude en soms in slechte staat verkerende woningvoorraad renoveren of vervangen).

En gelukkig zit het economische klimaat mee: marktpartijen weten Schiedam steeds meer te vinden, en er is veel interesse om mooie nieuwe projecten te ontwikkelen. Dat biedt ontzettend veel kansen waar we als gemeente volop gebruik van maken, en gelukkig maar: meer woningen bouwen betekent meer doorstroming en meer kansen op de woningmarkt voor iedere Schiedammer.

Te midden van deze ‘bouwspurt’ moet bouwen in Schiedam wel gepaard blijven gaan met oog voor balans: tussen nieuwbouw enerzijds en de stad van vandaag anderzijds. En tussen grote ontwikkelambities voor de toekomst enerzijds, en het bijzondere verleden van Schiedam anderzijds.

De discussie over The Miller (een nieuwbouwproject van – in het schetsontwerp – 70 meter hoogte) op de locatie Plein 40-45, vlakbij Station Schiedam Centrum) maakt dit nog maar eens duidelijk.

Hoogbouw van zulke proporties strookt niet goed met de huidige regels voor bebouwing rondom de Schiedamse molens, en doet daarom terecht veel stof opwaaien.

Maar het brengt ook een ander belangrijk, meer algemeen punt onder de aandacht: met alle ambities en snelheid bij het ontwikkelen van nieuwe projecten, hebben de gemeente en de Schiedammers behoefte aan een veel duidelijker beleid op het gebied van hoogbouw in en rondom de historische binnenstad.

Een beleid gebaseerd op een aantal voor iedereen logische uitgangspunten: bouwen aan het Schiedam van de toekomst, in balans met de stad van vandaag, en in harmonie met ons bijzondere verleden.

Daar hoort in ieder geval bij dat we disproportionele hoogbouw zoveel mogelijk weren uit de historische binnenstad zelf en uit het historische stadsgezicht en -uitzicht vanuit diezelfde binnenstad.

D66 maakt zich hier hard voor.