Theme

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van 2023 heeft de fractie van D66 Roosendaal over voorstellen, amendementen en moties gestemd.

Natuurlijk heeft D66 Roosendaal vertegenwoordigd door fractievoorzitter Bejar Taher het manifest ‘Iedereen gelijk, voorkom discriminatie’ in het Huis van Roosendaal ondertekend.

Onze fractievoorzitter Bejar Taher is in gesprek gegaan met VWO6 klassen van het Jan Tinbergen College over vertrouwen in politiek, woningbouw en immigratie.

Tijdens de commissie- en raadsvergadering van 2 en 9 november 2023 over het Begrotingsprogramma 2024 heeft de fractie van D66 Roosendaal ingezet voor een aantal punten.

De fractie van D66 heeft samen met PvdA raadsvragen gesteld over de allesbehalve soepel verlopende afwikkeling van het toeslagenschandaal. Wij zetten ons er voor in dat de gemeente de slachtoffers beter begeleidt, helpt en ondersteunt in deze.

In de zomermaanden is de kans groot dat er niet alleen afval in de gft-container zit maar dat deze ook is gevuld met maden. Fractievoorzitter Bejar Taher van D66 heeft samen met PvdA fractievoorzitter Bjorn Rommens raadsvragen gesteld om in de zomermaanden vaker het afval op te halen.

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van 2023 heeft de fractie van D66 Roosendaal over voorstellen, amendementen en moties gestemd.

Natuurlijk heeft D66 Roosendaal vertegenwoordigd door fractievoorzitter Bejar Taher het manifest ‘Iedereen gelijk, voorkom discriminatie’ in het Huis van Roosendaal ondertekend.

Onze fractievoorzitter Bejar Taher is in gesprek gegaan met VWO6 klassen van het Jan Tinbergen College over vertrouwen in politiek, woningbouw en immigratie.

Tijdens de commissie- en raadsvergadering van 2 en 9 november 2023 over het Begrotingsprogramma 2024 heeft de fractie van D66 Roosendaal ingezet voor een aantal punten.

De fractie van D66 heeft samen met PvdA raadsvragen gesteld over de allesbehalve soepel verlopende afwikkeling van het toeslagenschandaal. Wij zetten ons er voor in dat de gemeente de slachtoffers beter begeleidt, helpt en ondersteunt in deze.

In de zomermaanden is de kans groot dat er niet alleen afval in de gft-container zit maar dat deze ook is gevuld met maden. Fractievoorzitter Bejar Taher van D66 heeft samen met PvdA fractievoorzitter Bjorn Rommens raadsvragen gesteld om in de zomermaanden vaker het afval op te halen.

Tijdens de informatieavond over jaarstukken 2022 bleek dat een groot bedrag voor de energietoeslag nog niet is uitgekeerd aan de gerechtigden. In deze lijkt het of niet alle gerechtigden weten dat zij aanspraak kunnen maken op de energietoeslag. Gelet hierop heeft de fractie van D66 raadsvragen gesteld. 

Lees waar onze fractie zich voor heeft ingezet

Door de leden van de auditcommissie is D66‘er Bejar Taher verkozen en benoemd als voorzitter van de auditcommissie. De auditcommissie adviseert over de kwaliteitsbewaking van de financiële en controlerende functie van de gemeenteraad. Dit is van belang voor een adequate beheersing van de gemeentelijke bedrijfsvoering op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

Na signalen van bezorgde ouders vraagt D66-raadslid Bejar Taher aan het college van B&W om vaker op te ruimen en toezicht te houden.

Onze fractie is er voor Roosendaal, voor alle Roosendalers. Voor ondersteuning van Roosendaalse slachtoffers Toeslagenaffaire, voor 1300 euro energietoeslag Roosendaalse uitwonende studenten, voor uitspreken groei naar redelijke standaarden situatie gemeenteambtenaren en voor veel meer.

In Roosendaal zijn veel inwoners slachtoffer geworden van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Onze fractie heeft samen met PvdA, BBL, Roosendaalse Lijst en Fvd raadsvragen gesteld om een informatiepunt Toeslagenaffaire te krijgen zodat alle slachtoffers weten hoe en waar zij hulp kunnen vragen.

Tijdens de informatieavond over jaarstukken 2022 bleek dat een groot bedrag voor de energietoeslag nog niet is uitgekeerd aan de gerechtigden. In deze lijkt het of niet alle gerechtigden weten dat zij aanspraak kunnen maken op de energietoeslag. Gelet hierop heeft de fractie van D66 raadsvragen gesteld. 

Lees waar onze fractie zich voor heeft ingezet

Door de leden van de auditcommissie is D66‘er Bejar Taher verkozen en benoemd als voorzitter van de auditcommissie. De auditcommissie adviseert over de kwaliteitsbewaking van de financiële en controlerende functie van de gemeenteraad. Dit is van belang voor een adequate beheersing van de gemeentelijke bedrijfsvoering op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

Na signalen van bezorgde ouders vraagt D66-raadslid Bejar Taher aan het college van B&W om vaker op te ruimen en toezicht te houden.

Onze fractie is er voor Roosendaal, voor alle Roosendalers. Voor ondersteuning van Roosendaalse slachtoffers Toeslagenaffaire, voor 1300 euro energietoeslag Roosendaalse uitwonende studenten, voor uitspreken groei naar redelijke standaarden situatie gemeenteambtenaren en voor veel meer.

In Roosendaal zijn veel inwoners slachtoffer geworden van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Onze fractie heeft samen met PvdA, BBL, Roosendaalse Lijst en Fvd raadsvragen gesteld om een informatiepunt Toeslagenaffaire te krijgen zodat alle slachtoffers weten hoe en waar zij hulp kunnen vragen.

Op 26 september 2022 heeft fractievoorzitter Bejar Taher raadsvragen gesteld om te achterhalen in hoeverre het mogelijk is dat studenten woonachtig in de gemeente Roosendaal aanspraak kunnen maken op de energietoeslag van 1300 euro. Onze fractie wilt onze toekomst - onze nieuwe generatie - steunen in deze moeilijke tijd door op te komen zodat ook zij aanspraak kunnen maken op de energietoeslag.

Op 1 juli 2022 heeft raadslid Femke Peters raadsvragen gesteld over de grote hoeveelheid zwerfafval binnen onze gemeentegrenzen. Onze fractie wilt graag weten wat het college van Burgemeester en Wethouders kan doen om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen.

Op 28 juni 2022 heeft onze fractie naar aanleiding van het veiligheidsberaad opvang asielzoekers raadsvragen gesteld. WIj willen graag achterhalen welke gevolgen de uitkomst veiligheidsberaad asielzoekers voor onze gemeente heeft. Daarnaast heeft onze fractievoorzitter Bejar Taher ook gevraagd naar het standpunt van het Roosendaalse college van Burgemeester en Wethouders over de uitkomst veiligheidsberaad asielzoekers.

Op 20 juni 2022 heeft fractievoorzitter Bejar Taher raadsvragen gesteld over de energiearmoede in onze gemeente. Onze fractie wilt dat zoals de landelijke maatstaven directe hulp en ondersteuning wordt geboden aan alle Roosendalers om deze moeilijke tijd door te komen.

Op 21 juni 2022 heeft fractievoorzitter Bejar Taher namens D66 Roosendaal raadsvragen ingediend over de onveilige situatie in het uitgaansgebied van Roosendaal. Onze fractie wilt dat het gemeentebestuur er alles aan doet om de veiligheid van onze inwoners en ondernemers te waarborgen in het centrum van onze mooie stad.

Recent was Bejar Taher te gast bij "Het Fractiehuis" van ZuidWestFM. De hyperlink naar de opname vind je hier.

Op 26 september 2022 heeft fractievoorzitter Bejar Taher raadsvragen gesteld om te achterhalen in hoeverre het mogelijk is dat studenten woonachtig in de gemeente Roosendaal aanspraak kunnen maken op de energietoeslag van 1300 euro. Onze fractie wilt onze toekomst - onze nieuwe generatie - steunen in deze moeilijke tijd door op te komen zodat ook zij aanspraak kunnen maken op de energietoeslag.

Op 1 juli 2022 heeft raadslid Femke Peters raadsvragen gesteld over de grote hoeveelheid zwerfafval binnen onze gemeentegrenzen. Onze fractie wilt graag weten wat het college van Burgemeester en Wethouders kan doen om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen.

Op 28 juni 2022 heeft onze fractie naar aanleiding van het veiligheidsberaad opvang asielzoekers raadsvragen gesteld. WIj willen graag achterhalen welke gevolgen de uitkomst veiligheidsberaad asielzoekers voor onze gemeente heeft. Daarnaast heeft onze fractievoorzitter Bejar Taher ook gevraagd naar het standpunt van het Roosendaalse college van Burgemeester en Wethouders over de uitkomst veiligheidsberaad asielzoekers.

Op 20 juni 2022 heeft fractievoorzitter Bejar Taher raadsvragen gesteld over de energiearmoede in onze gemeente. Onze fractie wilt dat zoals de landelijke maatstaven directe hulp en ondersteuning wordt geboden aan alle Roosendalers om deze moeilijke tijd door te komen.

Op 21 juni 2022 heeft fractievoorzitter Bejar Taher namens D66 Roosendaal raadsvragen ingediend over de onveilige situatie in het uitgaansgebied van Roosendaal. Onze fractie wilt dat het gemeentebestuur er alles aan doet om de veiligheid van onze inwoners en ondernemers te waarborgen in het centrum van onze mooie stad.

Recent was Bejar Taher te gast bij "Het Fractiehuis" van ZuidWestFM. De hyperlink naar de opname vind je hier.

Lijsttrekker Bejar Taher en Raadslid Harm Emmen hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders over de verkeersveiligheid in de gemeente Roosendaal.

Bejar Taher is door de leden verkozen tot Lijsttrekker van D66 Roosendaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

De rechtsstaat is van ongekend belang voor een goed werkende democratie. Een goed functionerende rechtsstaat zorgt voor gelijkheid en echte vrijheid.

Ieder kind tot en met 4 jaar, moet vier dagen per week gratis naar de kinderopvang kunnen. Alleen zo zorgen we voor écht gelijke kansen.

Elk kind verdient het allerbeste onderwijs. Maar de wijk waarin je wieg staat, bepaalt nu nog te vaak hoe je onderwijspad eruit gaat zien. Dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom hebben wij vijf plannen voor het onderwijs gemaakt.

Meer dan ooit is jouw inzet nodig. Op 17 maart werd D66 mede dankzij zou de tweede partij van Nederland. Maar liefst 1,5 miljoen mensen stemden D66. Goed voor 24 zetels. De beste uitslag voor D66 ooit.

Lijsttrekker Bejar Taher en Raadslid Harm Emmen hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders over de verkeersveiligheid in de gemeente Roosendaal.

Bejar Taher is door de leden verkozen tot Lijsttrekker van D66 Roosendaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

De rechtsstaat is van ongekend belang voor een goed werkende democratie. Een goed functionerende rechtsstaat zorgt voor gelijkheid en echte vrijheid.

Ieder kind tot en met 4 jaar, moet vier dagen per week gratis naar de kinderopvang kunnen. Alleen zo zorgen we voor écht gelijke kansen.

Elk kind verdient het allerbeste onderwijs. Maar de wijk waarin je wieg staat, bepaalt nu nog te vaak hoe je onderwijspad eruit gaat zien. Dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom hebben wij vijf plannen voor het onderwijs gemaakt.

Meer dan ooit is jouw inzet nodig. Op 17 maart werd D66 mede dankzij zou de tweede partij van Nederland. Maar liefst 1,5 miljoen mensen stemden D66. Goed voor 24 zetels. De beste uitslag voor D66 ooit.

Toont 24 van 30