Begroting 2024

Tijdens de commissie- en raadsvergadering van 2 en 9 november 2023 over het Begrotingsprogramma 2024 heeft de fractie van D66 Roosendaal ingezet voor een aantal punten.

Terugkeer reguliere Buslijn 2 in Kalsdonk

De wethouder heeft nav de inzet en inbreng van D66 Roosendaal fractievoorzitter Bejar Taher toezegging gedaan om alles eraan te doen – rekeninghoudend met de nieuwe OV concessie 2025 tot 2035 – om de terugkeer van buslijn 2 door de wijk Kalsdonk te realiseren.

Mogelijke privacyschendingen cameratoezicht 

Het is goed dat de zorgen van D66 Roosendaal serieus worden genomen om mogelijke risico’s op privacyschendingen te voorkomen. Het is- en blijft van belang dat aandachtig, voorzichtig en verstandig omgegaan wordt in keuzes voor inzet extra cameratoezicht om zo de privacyrechten van Roosendalers te waarborgen.

Inwonerswijkraden

De wethouder heeft een andere overtuiging over Inwonerswijkraden dan onze fractie. Wel is een toezegging gedaan aan D66 Roosendaal om een pilot Burgerberaad in de gemeente Roosendaal te starten. Wij zetten ons in voor participatie van onze inwoners en zijn benieuwd naar de uitkomsten en ervaringen van deze pilot. Het is- en blijft voor D66 Roosendaal van groot belang dat wij de stem van onze inwoners horen en hen actief betrekken bij besluitvormingsprocessen in hun directe woonomgeving. 

Islamitische Begraafplaats Roosendaal

De wens voor een islamitische begraafplaats met eeuwig grafrust is relevant voor de Roosendaalse islamitische gemeenschap. Voor Nederlanders met een islamitische achtergrond symboliseert begraven worden in het land waar ze hard voor hebben gewerkt, waar ze waardevolle bijdragen hebben geleverd en waar ze hun leven op hun eigen manier hebben kunnen leiden de ultieme vorm van integratie en inclusie. Onze fractie steunt de wens om een Roosendaals islamitische begraafplaats te realiseren.

Uitkomsten

De fractie van D66 Roosendaal is tevreden over de toezeggingen van de college-leden op de ingebrachte punten. De positieve benadering en omgang met betrekking tot de inbreng en inzet van D66 Roosendaal laat zien dat zowel coalitie- als oppositiepartijen gezamenlijk werken aan een ontwikkelende en welvarende gemeente voor alle Roosendalers.