Een boodschap voor alle Roosendalers.
Samen kunnen wij het verschil maken. Samen met u wil ik D66 leiden naar de mooist
mogelijke verkiezingsuitslag ooit in de gemeente Roosendaal. Ik voel mijzelf verplicht om
op te komen tegen onrecht en te strijden voor kansengelijkheid voor alle Roosendalers.
Voor burgers opkomen is niet iets nieuws voor mij, dit doe ik dagelijks in de juridische
dienstverlening. Ik wil voor alle Roosendalers politiek opkomen door ervoor te zorgen dat
D66 in de Roosendaalse politiek meetelt en zichtbaar is in onze mooie gemeente. Ik ben
voorvechter van kansengelijkheid voor alle Roosendalers.

Gebeurtenissen in mijn leven hebben ervoor gezorgd dat ik wil opkomen voor burgers, zodat
hun rechten niet worden geschonden. Als 4-jarige heb ik gezien hoe moeilijk een oneerlijke
wereld kan zijn als er geen gelijke behandeling is voor alle burgers, als er geen rechtsstaat is
en als er geen democratisch proces bestaat.

Als 4-jarige heb ik samen met mijn ouders moeten vluchten voor een oorlog, voor
mensenrechtenschendingen en voor het grootst mogelijke onrecht die er bestaat. Nederland,
en in het bijzonder Roosendaal, hebben mij een veilig bestaan gegeven. Roosendaal heeft
ervoor gezorgd dat ik ben wie ik nu ben en juist daarom wil ik nu iets terugdoen voor
Roosendaal.

Als lijsttrekker wil ik voor alle Roosendalers hun kansen vergroten door moeilijke
onderwerpen aan te pakken. Mijn doel is om het beste onderwijs in Roosendaal te realiseren,
de woningproblematiek aan te pakken en het hoge percentage kinderarmoede omlaag te
brengen.

Beste Roosendalers, ik wil samen met u geschiedenis schrijven in Roosendaal door het beste
verkiezingsresultaat ooit te behalen. Alles is mogelijk met de juiste intentie, met de juiste
ambitie en met de juiste samenwerking. In dit verkiezingsprogramma staan de plannen en
ideeën voor de komende vier jaar. Dit zijn geen valse beloftes, maar geloofwaardige en
realistisch haalbare uit te voeren politieke plannen.
Het hart van de politiek ligt binnen de grenzen van de gemeente. In ons geval binnen de
gemeentegrenzen van Roosendaal. Als Roosendaalse afdeling van D66 willen wij ervoor
zorgen dat u mee kunt beslissen over de indringende keuzes waar het gemeentebestuur van
Roosendaal voor staat.
Het is van groot belang dat het gemeentebestuur voelt, inziet en begrijpt wat een voorstel,
beleidswijziging of verandering voor gevolgen met zich meebrengt in het dagelijks leven van
alle Roosendalers en in hun directe omgeving. Wij willen daarom de lokale politiek dichter
bij de Roosendalers brengen, zodat onze inwoners kunnen meebeslissen over hoe hun
gemeente eruit zal zien. Dit is dé definitie van echte volksvertegenwoordiging, namelijk
uitvoeren wat het volk wil.
D66 Roosendaal geeft antwoorden op de vragen van nu, met de inzichten van nu en met het
oog gericht op de toekomst zeker ook gelet op de steeds veranderende tijd waarin wij leven.
Wij willen onze stempel drukken op het lokale beleid door levendige innovatieve idealen toe
te passen in het beleid en niet vast te blijven houden aan vastgeroeste ideologieën.
Binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal willen wij de grootste progressieve partij
worden, zodat de lokale politiek er één wordt van hoop en van een uitgestoken hand. Wij
willen het verschil maken, daarvoor is elke stem nodig.
Wij willen concrete resultaten boeken en daarmee Roosendaal een veilige, ontwikkelende en
toekomstgerichte gemeente maken. De toekomst van uw omgeving staat op het spel! Wij
staan samen sterker en samen krijgen wij het voor elkaar. Elke stem telt, steun ons en stem
op D66 Roosendaal.

Bejar Taher
lijsttrekker D66 Roosendaal