Nieuwspagina

16.11.2023

Onze fractievoorzitter Bejar Taher is in gesprek gegaan met VWO6 klassen van het Jan Tinbergen College over vertrouwen in politiek, woningbouw en immigratie.

10.11.2023

Tijdens de commissie- en raadsvergadering van 2 en 9 november 2023 over het Begrotingsprogramma 2024 heeft de fractie van D66 Roosendaal ingezet voor een aantal punten.

16.10.2023

De fractie van D66 heeft samen met PvdA raadsvragen gesteld over de allesbehalve soepel verlopende afwikkeling van het toeslagenschandaal. Wij zetten ons er voor in dat de gemeente de slachtoffers beter begeleidt, helpt en ondersteunt in deze.

17.09.2023

In de zomermaanden is de kans groot dat er niet alleen afval in de gft-container zit maar dat deze ook is gevuld met maden. Fractievoorzitter Bejar Taher van D66 heeft samen met PvdA fractievoorzitter Bjorn Rommens raadsvragen gesteld om in de zomermaanden vaker het afval op te halen.

16.09.2023

Tijdens de informatieavond over jaarstukken 2022 bleek dat een groot bedrag voor de energietoeslag nog niet is uitgekeerd aan de gerechtigden. In deze lijkt het of niet alle gerechtigden weten dat zij aanspraak kunnen maken op de energietoeslag. Gelet hierop heeft de fractie van D66 raadsvragen gesteld. 

15.09.2023

Lees waar onze fractie zich voor heeft ingezet

16.11.2023

Onze fractievoorzitter Bejar Taher is in gesprek gegaan met VWO6 klassen van het Jan Tinbergen College over vertrouwen in politiek, woningbouw en immigratie.

10.11.2023

Tijdens de commissie- en raadsvergadering van 2 en 9 november 2023 over het Begrotingsprogramma 2024 heeft de fractie van D66 Roosendaal ingezet voor een aantal punten.

16.10.2023

De fractie van D66 heeft samen met PvdA raadsvragen gesteld over de allesbehalve soepel verlopende afwikkeling van het toeslagenschandaal. Wij zetten ons er voor in dat de gemeente de slachtoffers beter begeleidt, helpt en ondersteunt in deze.

17.09.2023

In de zomermaanden is de kans groot dat er niet alleen afval in de gft-container zit maar dat deze ook is gevuld met maden. Fractievoorzitter Bejar Taher van D66 heeft samen met PvdA fractievoorzitter Bjorn Rommens raadsvragen gesteld om in de zomermaanden vaker het afval op te halen.

16.09.2023

Tijdens de informatieavond over jaarstukken 2022 bleek dat een groot bedrag voor de energietoeslag nog niet is uitgekeerd aan de gerechtigden. In deze lijkt het of niet alle gerechtigden weten dat zij aanspraak kunnen maken op de energietoeslag. Gelet hierop heeft de fractie van D66 raadsvragen gesteld. 

15.09.2023

Lees waar onze fractie zich voor heeft ingezet

14.09.2023

Door de leden van de auditcommissie is D66‘er Bejar Taher verkozen en benoemd als voorzitter van de auditcommissie. De auditcommissie adviseert over de kwaliteitsbewaking van de financiële en controlerende functie van de gemeenteraad. Dit is van belang voor een adequate beheersing van de gemeentelijke bedrijfsvoering op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

07.09.2023

Na signalen van bezorgde ouders vraagt D66-raadslid Bejar Taher aan het college van B&W om vaker op te ruimen en toezicht te houden.

16.11.2022

Onze fractie is er voor Roosendaal, voor alle Roosendalers. Voor ondersteuning van Roosendaalse slachtoffers Toeslagenaffaire, voor 1300 euro energietoeslag Roosendaalse uitwonende studenten, voor uitspreken groei naar redelijke standaarden situatie gemeenteambtenaren en voor veel meer.

16.11.2022

In Roosendaal zijn veel inwoners slachtoffer geworden van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Onze fractie heeft samen met PvdA, BBL, Roosendaalse Lijst en Fvd raadsvragen gesteld om een informatiepunt Toeslagenaffaire te krijgen zodat alle slachtoffers weten hoe en waar zij hulp kunnen vragen.

16.11.2022

Op 26 september 2022 heeft fractievoorzitter Bejar Taher raadsvragen gesteld om te achterhalen in hoeverre het mogelijk is dat studenten woonachtig in de gemeente Roosendaal aanspraak kunnen maken op de energietoeslag van 1300 euro. Onze fractie wilt onze toekomst - onze nieuwe generatie - steunen in deze moeilijke tijd door op te komen zodat ook zij aanspraak kunnen maken op de energietoeslag.

16.11.2022

Op 1 juli 2022 heeft raadslid Femke Peters raadsvragen gesteld over de grote hoeveelheid zwerfafval binnen onze gemeentegrenzen. Onze fractie wilt graag weten wat het college van Burgemeester en Wethouders kan doen om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen.

14.09.2023

Door de leden van de auditcommissie is D66‘er Bejar Taher verkozen en benoemd als voorzitter van de auditcommissie. De auditcommissie adviseert over de kwaliteitsbewaking van de financiële en controlerende functie van de gemeenteraad. Dit is van belang voor een adequate beheersing van de gemeentelijke bedrijfsvoering op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

07.09.2023

Na signalen van bezorgde ouders vraagt D66-raadslid Bejar Taher aan het college van B&W om vaker op te ruimen en toezicht te houden.

16.11.2022

Onze fractie is er voor Roosendaal, voor alle Roosendalers. Voor ondersteuning van Roosendaalse slachtoffers Toeslagenaffaire, voor 1300 euro energietoeslag Roosendaalse uitwonende studenten, voor uitspreken groei naar redelijke standaarden situatie gemeenteambtenaren en voor veel meer.

16.11.2022

In Roosendaal zijn veel inwoners slachtoffer geworden van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Onze fractie heeft samen met PvdA, BBL, Roosendaalse Lijst en Fvd raadsvragen gesteld om een informatiepunt Toeslagenaffaire te krijgen zodat alle slachtoffers weten hoe en waar zij hulp kunnen vragen.

16.11.2022

Op 26 september 2022 heeft fractievoorzitter Bejar Taher raadsvragen gesteld om te achterhalen in hoeverre het mogelijk is dat studenten woonachtig in de gemeente Roosendaal aanspraak kunnen maken op de energietoeslag van 1300 euro. Onze fractie wilt onze toekomst - onze nieuwe generatie - steunen in deze moeilijke tijd door op te komen zodat ook zij aanspraak kunnen maken op de energietoeslag.

16.11.2022

Op 1 juli 2022 heeft raadslid Femke Peters raadsvragen gesteld over de grote hoeveelheid zwerfafval binnen onze gemeentegrenzen. Onze fractie wilt graag weten wat het college van Burgemeester en Wethouders kan doen om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen.

Toont 12 van 28