Bejar Taher nieuwe voorzitter Auditcommissie

Door de leden van de auditcommissie is D66‘er Bejar Taher verkozen en benoemd als voorzitter van de auditcommissie. De auditcommissie adviseert over de kwaliteitsbewaking van de financiële en controlerende functie van de gemeenteraad. Dit is van belang voor een adequate beheersing van de gemeentelijke bedrijfsvoering op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.