Raadsvragen Gerechtigden energietoeslag 2022

Tijdens de informatieavond over jaarstukken 2022 bleek dat een groot bedrag voor de energietoeslag nog niet is uitgekeerd aan de gerechtigden. In deze lijkt het of niet alle gerechtigden weten dat zij aanspraak kunnen maken op de energietoeslag. Gelet hierop heeft de fractie van D66 raadsvragen gesteld.