Raadsvragen over Drank- en drugsafval

Na signalen van bezorgde ouders vraagt D66-raadslid Bejar Taher aan het college van B&W om vaker op te ruimen en toezicht te houden.
Zie onderstaande link naar het artikel in ZuidWest Update.