Beeld: Henri Verbrugh

Vooruit en gezonde groei

D66 Rijswijk is blij om te zien dat er een brede samenwerking tussen partijen mogelijk is. Dat meen ik: het met elkaar werken aan de stad, via goede gesprekken samen verder komen en verschillen overbruggen is onderdeel van mijn politieke drijfveer. Vanuit de raad gaat D66 Rijswijk zich inzetten om samen vorm te geven aan onze groeiende stad. Met balans tussen groei en gezondheid. De stad is in verbouwing en dat vraagt veel van alle inwoners en ons. En ook van dit nieuwe college. Er is werk aan de winkel, voor de toekomst van onze stad. Met aandacht voor elkaar tijdens de verbouwing.

We hebben er vertrouwen in om deze nieuwe periode met elkaar aan de slag te gaan. Omdat te doen met een duidelijke insteek. Vanuit de raad de kaders stellen, controleren en adviezen geven. En het college de ruimte geven om invulling aan de voorzet van de Raad te geven.

D66 Rijswijk staat voor:
Fijn wonen in een groene leefbare stad, waar iedereen mee kan doen.
Ik noem de 3 punten waar wij bij de invulling op letten:

1. Je thuis (blijven) voelen in de stad.
2. Van grijs naar groen.
3. Samen aan de slag, met en voor elkaar in onze stad.

Je thuis (blijven) voelen in de stad

De groei van onze stad is nodig. Er is een grote behoefte aan woningen die passen bij deze tijd. Voor jongeren, families en ouderen. Dat gaat om meer dan alleen huizen. We wonen hier samen en met elkaar. Het karakter en de sfeer van Rijswijk doen er toe. Daarom wonen mensen hier graag. Met sociale buurt en goede voorzieningen is het fijn wonen. Dat gaat niet vanzelf. In het collegeakkoord is aandacht voor het karakter van Rijswijk én al het werk dat verzet moet worden voor onze toekomst. We roepen het college op om bij de uitwerking goed zicht te houden op de balans tussen groeien, sociale samenhang en het karakter van de stad.

Je thuis voelen gaat voor ons over mee kunnen doen en kansen krijgen. We zijn blij dat kansengelijkheid aandacht krijgt. Concreet bijvoorbeeld in het onderwijs: met goede kinderopvang voor iedereen. En een betere overgang tussen peuterspeelzaal, kinderopvang en het basisonderwijs. We horen graag ter zijner tijd van de wethouder welke stappen hier nog gaan worden gezet.

Bij je thuis voelen hoort ook betrokkenheid. Het Huis van de Stad is voor ons de plek waar dit gevoel duidelijk naar voren moet gaan komen. Vooruitlopend op de opening vragen we het college om te zorgen voor een jaarlijkse open deuren-dag in het Huis van de Stad. Waar de gemeente, verenigingen en stichtingen zichzelf kunnen presenteren en de inwoners van de stad zien hoe weinig drempels er zijn om in Rijswijk mee te kunnen doen. Kan de wethouder dit toezeggen?
Daarnaast vragen we het college om een voorstel te doen voor een ‘welkom in Rijswijk-pakket’: een pakket met informatie over je wijk, de verenigingen in de stad, nuttige adressen, mogelijke acties samen met ondernemers en een groen welkomstgeschenk. Een pakket dat laat zien wat het karakter van Rijswijk is. en dat zichzelf terugverdient door meteen vanaf de start nieuwe inwoners bij de wijk en de stad te betrekken. Kan de wethouder dit meenemen?

Een stad waar je je thuis voelt moet de basis op orde hebben: als het gaat om onderhoud en stadsbeheer. We zijn blij dat dit in het collegeakkoord de aandacht krijgt en zullen dit blijven volgen.

Van grijs naar groen

Grote zorgen heeft D66 over het hebben van een dak boven je hoofd. Het aan het eind van de maand zien dat je rekeningen niet meer kan betalen. Landelijk is daar aandacht voor en actie op. Het bouwen van huizen voor iedereen in Rijswijk en het inzetten op voorkomen van energiearmoede en schulden past er ook bij. We vragen het college de Raad goed te blijven informeren over de uitwerking hiervan en over de draagkracht van de mensen in de stad.

We kijken met verwachting naar de brede inzet op woningen voor jongeren, families en ouderen, zowel sociaal als midden en huur én koop. Daarbij gaat het om kansen voor onze Rijswijkse jeugd, goede zorg voor onze ouderen en kansen voor iedereen. Ook voor mensen uit Oekraïne en vluchtelingen.

Een groene stad, dat blijven we niet zomaar. Een heel aantal wijken in Rijswijk zijn versteend, of verstenen in hoog tempo. We zijn blij dat duurzaam investeren terug komt en kijken uit naar de acties vanuit het college. Circulariteit: het zorgen dat we zo min mogelijk belasten en zoveel mogelijk hergebruiken staat bij ons daarbij voorop.

Voor een leefbare buurt is de directe omgeving belangrijk: die moet toegankelijk zijn met voorzieningen dichtbij. Daar hoort wandelen, fietsen en het OV bij. We zien graag duidelijke acties terug van te verbreden en te asfalteren fietspaden, zorg voor voetpaden en verbetering van de oversteekbaarheid van kruispunten. Dat kan ook eenvoudig en niet al te duur: met betere belijning voor het verkeer in de Plaspoelpolder. En voor de langere termijn betere fietssnelwegen en verbindingen met de regio, bijvoorbeeld van de Steenlaan naar de Plaspoelpolder. Kan de wethouder dit toezeggen?

Samen met de bewoners werken aan de stad voor en met elkaar

Onderhoud, groei van de stad er is veel te doen. Dat vraagt om 1 ding: uitvoeren. Aan de slag met elkaar op de korte én lange termijn. Dat kan alleen met goede mensen die werken in, aan en voor Rijswijk.
De gemeentelijke organisatie is belangrijk: dat zijn de mensen die er voor de stad zijn, juist nu de stad zoveel verandering doormaakt. We horen graag van het college hoe zij deze ‘schaalsprong’ van de gemeente in gaat vullen. Zodat we als raad ook kunnen zorgen dat ambities uitgevoerd worden. Een andere opzet met meer versnelling – in plaats van het Groot Project organisatieontwikkeling – staan we achter.

Mee kunnen doen betekent ook de gemeente kunnen begrijpen. Van direct duidelijke taal tot het reageren op een herinrichting van een straat of het zelf een voorstel kunnen doen. Kan de wethouder bij het maken van het participatiebeleid het Right to Challenge terug laten komen, van het zelf onderhouden van een boomspiegel tot het doen van een voorstel voor weginrichting. Met ook aandacht voor het feit dat er buurten zijn waar bewoners minder actief kunnen zijn. We vinden het belangrijk dat meer mee doen voor de een niet leidt tot afhaken of minder aandacht voor de ander.

In de dienstverlening van de gemeente zien we graag een open en veilige omgeving terug. Een plek waar je je vragen kan stellen, de drempel laag is en je verhaal gehoord wordt. Ook als er niet direct een oplossing mogelijk is of het een taak van de gemeente is. Kan de wethouder toezeggen bij de VNG en de gemeente Alphen de goede ervaringen op te halen en te kijken hoe die in Rijswijk kunnen worden toegepast?

Onze wereld digitaliseert. Dat heeft mooie kanten: op afstand kunnen werken, foto’s en mooie momenten met elkaar kunnen delen, lachen om TikTok filmpjes. De schaduwkanten zijn er ook. We vragen aandacht voor beide. Zowel in beleid als de directe dienstverlening: van nieuwe manieren van fraude – van geldezels tot het oplichten van ouderen tot het op orde krijgen van algoritmes zonder discriminatie en digitaal kunnen facturen door verenigingen en bedrijven. Actie is nodig. De stappen van het college zien we graag terug.

Collega’s in de raad, het zijn lastige tijden voor onze inwoners. Laten we daar eerlijk over zijn. Politiek verschillen we zeker. In de passie en energie voor onze stad niet. Laten we aan het vertrouwen in de stad samen werken.

Elze Woudstra
Fractievoorzitter D66 Rijswijk