Horeca en onderwijs debat

Op 16 maart 2023 was het Horeca onderwijs debat van de Haagse regio georganiseerd door Bart Bakker. Hieronder de inbreng van D66 Rijswijk.


Wat is uw boodschap voor onderwijsinstellingen als ROC Mondriaan als het gaat om de horeca-opleidingen?
Zorg dat duidelijker is wat je te bieden hebt, dat zijn vakopleidingen voor toekomstige zeer gewaardeerde professionals op allerlei terrein, inclusief horeca.  Benadruk waarom het leren van een vak in de horeca uitdagend, bijzonder en waardevol is. Dat het geen (bij)baantje is, maar een echt beroep met kansen en ontwikkelmogelijkheden. Laat zien dat het om ondernemen gaat. Met alle uitdagingen die daarbij horen. De trots op wat mensen na de opleiding voor elkaar krijgen.

Over het ondernemen maken we ons zorgen: wie zijn de ondernemers met hart voor de zaak, hun personeel en de omgeving van morgen? Ondernemers zijn mensen die hard werken, kansen zien, er vol voor gaan. Veel ondernemers hebben de instelling en de kennis van thuis meegekregen. Maar: daarmee redden we het niet. Nieuwe ondernemers zijn nodig. We moeten zorgen dat de positieve kanten van ondernemen zichtbaar zijn, actief worden ondersteunt en meer mensen het gaan doen en durven. Wat ons betreft: meer aandacht voor de ‘ondernemersvakschool’ en het worden van je eigen baas.

 
Wat is uw boodschap voor de horecaondernemers in Rijswijk?
Denk toekomstgericht en in samenwerking. De stad is enorm in verandering, groeit hard. Dat betekent veel voor alle ondernemers: van open liggende straten tot nieuwe wensen van inwoners. Sta er voor open: van het verlagen van een drempel voor betere toegankelijkheid, het openstellen van een wc tot het zorgen voor stages of het aankloppen bij het stadhuis met ideeën of vragen. Niet omdat het moet, maar uit interesse naar elkaar en omdat het kan. De wereld verandert snel. Juist ondernemers zijn goed in zich aanpassen. Draag dat ook uit. Daar kunnen we allemaal van leren.

 
Wat zijn volgens u de redenen dat er minder interesse is voor een opleiding binnen de horeca? Merkt u dit ook in Rijswijk?
Ja, ook in de Rijswijkse horeca is het merkbaar. In de gesprekken die ik voer komt duidelijk naar voren dat personeel – en zeker ervaren personeel – lastig te vinden is. Dat er ook voor opleidingen in de horeca minder interesse is, maakt dit nog lastiger. De horeca staat er niet altijd goed op. Veel mensen denken toch: lange uren werken, tegen een niet zo hoog loon. Met ook best een impact op je sociale en familie leven: je bent vaak aan het werk als anderen vrij zijn. De voordelen van het bieden van bijzondere momenten aan anderen, een ander schema hebben, het in de praktijk leren van anderen in een team en het ontwikkelen van een passie en een vak zijn niet zo zichtbaar. Tenzij je mensen met passie in of uit de horeca kent. Het MBO i.h.a. krijgt gelukkig nu veel meer waardering, steun en aandacht van landelijke overheid (minister OCW), we spreken nu ook van studenten (ipv leerlingen) in MBO, dus het imago van MBO gaat wel beter worden. Hogere opleidingen in de hospitality sector zoals de hogere Hotelscholen zijn overigens nog steeds in trek.


Kan de gemeente Rijswijk onderwijsinstellingen en andere organisaties ondersteunen om de (horeca)opleidingen zichtbaar te maken?
Ja, daar ben ik van overtuigd. In Rijswijk zitten goede onderwijsinstellingen. Die verdienen aandacht, zowel van de gemeente als van andere bedrijven en inwoners. We zouden graag meer contact zien – bijvoorbeeld met open bedrijven dagen – tussen inwoners, bedrijven en opleidingen. Met een dag als ‘Kom naar de klas’ of ‘Ontdek ons vak bij jouw om de hoek’. En door bedrijven hun personeel meer in het zonnetje te laten zetten: met bijvoorbeeld een Rijswijkse competitie. Een betere bekendheid en waardering van opleidingen is nodig. Net als meer aansluiting tussen opleidingen en bedrijven zelf. Zodat je meteen kan zien: hier leer ik het op school, en daar in de praktijk.

 
De gemeente Rijswijk heeft in samenwerking met Koninklijk Horeca Nederland, de politie en de brandweer een horecaconvenant opgesteld. Dit waren toen duidelijke afspraken tussen de betrokken partijen, zodat iedereen elkaars verantwoordelijkheid kent. Met als doel een aantrekkelijk horecaklimaat in Rijswijk. Hoe loopt voor uw gevoel de uitvoering van dit convenant of hoe heeft het gelopen?
Het initiatief is mooi. Het contact belangrijk. Ik denk wel dat even duurt voordat het werkt. En dat je regelmatig bij moet stellen. Naar ‘wat is er nu nodig en wat kan er nu’? Ondernemers zijn na Corona tot nieuwe inzichten gekomen. het lijkt me goed als de stand van zaken, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk uitgesproken worden. Dat de opvolging en waar je staat ook regelmatig aan de orde is. Het naar buiten toe duidelijk aangeven wat de spelregels in de Rijswijkse Horeca zijn kan ook helpen.

 
Steeds meer minder mensen kiezen voor een baan in de horeca. Wat zijn volgens u hiervoor de redenen en kan de gemeente Rijswijk er een rol in spelen om een baan in de horeca te stimuleren?
Veel van de redenen die ik ken, gaan over het imago van het werk zelf. Ik denk dat horeca ondernemers daar echt last van hebben. Gezamenlijk optrekken met het eigen personeel en het onderwijs om daar verandering in te brengen is hard nodig. De gemeente kan zorgen voor een aantrekkelijke buitenruimte, bereikbaarheid en veiligheid. Voor een goed werkklimaat is de ondernemer aan zet. Ik denk wel dat het belangrijk is dat de gemeente de ondernemers de weg kan wijzen: waar kunnen zij hulp krijgen, elkaar vinden en samenwerken. Mijn vraag zou ook zijn: wat is er van de gemeente nodig? Zeg als gemeente geen nee, maar ga in gesprek en kijk welke kennis of actie van of voor ondernemers nodig is.


De gemeente Rijswijk werkt aan een nieuw beleid voor horeca in Rijswijk. Dit beleid moet bijdragen aan een compleet en aansprekend voorzieningenaanbod voor het groeiend aantal inwoners van Rijswijk. Hoe staat dit in verhouding met de werkgelegenheid in de horeca en de kansen voor de ondernemers om te overleven. Hoe kijkt uw fractie hier naar?
Het is voor belangrijk dat alle voorzieningen in Rijswijk meegroeien met de bevolking. Winkels en horeca zijn daar zeker ook onderdeel van. Dat betekent: meer werkgelegenheid, in een groeiende stad waar meer mensen wonen. Dat is ook nodig: de werkgelegenheid in Rijswijk is gedaald. Volgens ons zijn er in Rijswijk juist nu veel kansen voor ondernemers. Een open houding, steun tussen ondernemers en lef zijn wel nodig. Rijswijk is doende een visie op het retail- en horecabeleid te maken om de stad aantrekkelijker te maken voor winkelen en horecabezoek.