Marnix Kleinjan

Marnix Kleinjan - Beeld: Jeroen Mooijman

Ik wil graag meewerken aan een duurzame, bereikbare, en leefbare stad. Rijswijk moet een stad worden die ook jongeren en gezinnen aantrekt, en het moet een groene stad blijven. Dat betekent huizen bouwen, maar niet ten koste van de leefomgeving.

  • 27 jaar
  • Leuven
  • Rijswijk
  • Hij/hem

Als jongere bewoner van Rijswijk heb ik sterke ideeën: het kost mij en andere ‘lotgenoten’ bijvoorbeeld de grootste moeite om een geschikte huurwoning te vinden, laat staan een koopwoning.

Wat ga ik toevoegen aan de nieuwe D66-fractie? Ik wil luisteren, meedenken en (laten) overtuigen. Luisteren betekent voor mij dat we als fractie betrokken blijven bij inwoners. Ik wil luisteren naar de meningen van anderen. Ook al is iets niet mijn zienswijze, ik kan ervan leren en het meenemen in mijn werk als Raadslid. We moeten in gesprek blijven met stadsgenoten en hun stem ook gehoord laten worden.

Meedenken is voor mij minstens zo belangrijk. Ik wil meedenken met leden, bewoners, en andere fracties om lokale problemen aan te pakken. Ik heb ook ideeën over hoe we bijvoorbeeld het MKB na de coronacrisis kunnen steunen. Daarbij wil ik ook de ervaringen van Rijswijkse ondernemers horen.

Overtuigen is voor mij een two way street. Ik ben bereid om anderen van mijn D66- idealen te proberen te overtuigen, maar ook om me te laten overtuigen. Ik besef dat deelname aan het politieke proces niet betekent dat ík de expert ben, maar dat ik afwegingen tussen inzichten moet kunnen maken

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

In de komende jaren kan Rijswijk zich ontwikkelen als een gemeente waar nieuwe inwoners een huis kunnen vinden, maar ook als een plek die ruimte biedt voor creatieve ondernemers.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De markt in Oud Rijswijk: altijd gezellig en leuk om een praatje te maken!

Wat betekent D66 voor jou?

D66 betekent voor mij iedereen vrij laten en niemand laten vallen. Dat begint met elkaar de ruimte gunnen – voor andere opvattingen, overtuigingen en levensstijlen, maar ook ruimte om bijvoorbeeld te ondernemen. Daarbij moeten we rekening houden met elkaar: dus ook een steuntje in de rug wanneer het even tegenzit.