Judith Fransen

Judith Fransen - Beeld: Jeroen Mooijman

D66 betekent voor mij een groep progressieve, actieve burgers die zich willen inzetten voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt en we ook zorgen voor de mensen met minder kansen.

Het mooie aan D66 is uitgaan van positieve ontwikkelingen en kracht door zaken gezamenlijk op te pakken.

  • 41 jaar
  • Delft
  • Rijswijk
  • Zij/haar

D66’ers zijn geneigd om te denken in kansen en proberen zich niet te veel te laten afleiden door mogelijke risico’s. D66’ers proberen daarbij gebruik te maken van kennis en vaardigheden waar de wetenschap ons van voorziet.

In het najaar van 2016 ben ik lid geworden van D66 vanwege het genuanceerde, redelijke geluid, maar ook een geluid dat expliciet tegen extreme standpunten durft in te gaan. D66 is een partij waarbij nagedacht wordt over gelijke kansen voor iedereen en er vooral aandacht is voor een gezonder klimaat. 

Vanaf het begin van mijn lidmaatschap zet ik mij actief in voor D66, zowel in campagnetijd als in de werkgroep onderwijs. In de D66-onderwijswerkgroep is het mooi werk om achter de schermen de gemeenteraadsleden van informatie uit de realiteit van het onderwijs te kunnen voorzien. Daarnaast heb ik in de afgelopen jaren regelmatig maatschappelijk thema’s besproken, waarbij ik geleerd heb dat het soms nodig is om voor minderheden op te komen als grenzen overschreden worden.

Welke kansen zie jij voor Rijswijk?

Rijswijk is een bruisende gemeente waar van alles gebeurt en allerlei verschillende soorten activiteiten gaande zijn. Rijswijk mag trots zijn op alle ontwikkelingen die gaande zijn in de gemeente en dat zie ik als een kans.

Een kans om vanuit positiviteit de verschillende groepen met elkaar te laten kennismaken en ook met elkaar te laten samenwerken. Enerzijds zodat er begrip ontstaat voor de verschillende groepen en belangen, maar anderzijds om samen ook beter tot oplossingen te komen.  

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer steun en aandacht voor publieke zaken als zorg en onderwijs. Met name meer zichtbaar en duidelijk maken van de stille crisis van het lerarentekort in alle vormen van onderwijs.  
  • Zichtbaar maken van en uitleg geven over het werk van de gemeenteraad
  • Het agenderen van de zorgen om klimaatsverandering. Vanuit lokaal perspectief de zorgen om klimaatverandering agenderen. 

Wat is jouw lievelingsplek in Rijswijk?

Ik houd van de Vliet! Wandelend langs het water, roeiend op het water. Het is een rustgevende plek waar het fijn is om te kunnen sporten!