D66-motie ‘Asielzoekers in Renkum versneld
aan het werk’

Vakmanschap - Beeld: Beeldbank

Elvis is asielzoeker en zegt: “Werken is goed voor je, je komt
onder de mensen en leert de taal, dat is heel fijn en belangrijk.” Nu hij niet werkt zegt hij zich nutteloos te voelen: “Ik voel me minder mens.” Elvis startte woensdag 29 maart jl. een bodemprocedure om asielzoekers het recht te geven om meer dan 24 weken per jaar te werken. Een positieve uitspraak moet een precedent scheppen voor asielzoekers die willen werken. Vluchtelingen uit Oekraïne mogen bijvoorbeeld wel betaald werk doen in Nederland zonder werkvergunning. We maken als samenleving dus onderscheid op basis van afkomst en reden van vluchten.
 
Als fractie van D66 Renkum geloven wij niet dat taal, oorlog of nationaliteit bepalen of je mee mag doen in onze samenleving of niet. Wij geloven dat je alleen maar mens hoeft te zijn om mee te mogen doen.  Daarnaast, en dat zegt Elvis ook, maken mensen die snel de Nederlandse taal leren en aan de slag gaan in de maatschappij een betere nieuwe start in de gemeenschap waar ze verblijven. Ook al zijn ze wellicht maar tijdelijk op de plek waar ze dan wonen en werken. Mensen die actief zijn, leren sneller de Nederlandse taal en krijgen minder psychische problemen zodat hun maatschappelijk integratie en arbeidsparticipatie beter verloopt. Zo kunnen zij een leven leiden zoals alle andere mensen om hen heen en net als de emigranten, vluchtelingen, asielzoekers of welke term we ook toekennen aan mensen die niet in Nederland geboren zijn maar hier wel terecht zijn gekomen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan onze samenleving in het algemeen en onze economie in het bijzonder. En dat is ook nu keihard nodig gezien de grote behoefte die er is aan werknemers in veel sectoren zoals de zorg, de horeca en de bouw.
 
In overeenstemming met de landelijke D66-lijn heeft D66 Renkum daarom tijdens de raadsvergadering van 29 maart de motie ‘Asielzoekers in Renkum versneld aan het werk’ ingediend. Tijdens zijn betoog gaf Fedor Cuppen aan dat de gemeente Renkum wat D66 Renkum betreft een duidelijk signaal moet afgeven dat in de Renkumse dorpen iedereen die kan en wil werken daadwerkelijk de kans krijgt om dat te doen. Dat dus ook iedere vluchteling mag instromen op onze arbeidsmarkt waar vakmensen keihard nodig zijn.
Het college werd met de motie opgeroepen een sterk signaal af te geven aan de landelijke overheid om te regelen dat alle vluchtelingen sneller en makkelijker aan het werk kunnen gaan in de samenleving en
samen en/of in overleg met andere gemeenten na te gaan of een experiment mogelijk is waarbij iedere vluchteling direct kan instromen op de arbeidsmarkt. Ook roept de motie het college op in overleg met deskundige organisaties als Vluchtelingenwerk en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) na te gaan of een dergelijk experiment in Renkum is uit te werken en aan te geven welk budget voor alles is vrij te maken. Met uitzondering van de fractie van GemeenteBelangen steunden alle fracties de D66-motie. Het college is nu aan zet om ervoor te gaan zorgen dat asielzoekers als Elvis zich weer net zoveel mens kunnen gaan voelen als iedereen doordat ze kunnen gaan werken. De fractie volgt deze ontwikkeling op de voet.