Opvang vluchtelingen

Vluchtelingen - Beeld: Pixabay

De situatie in Ter Apel blijft zorgelijk. Terwijl de nachten kouder
worden, slapen er nog steeds mensen noodgedwongen buiten.
Veel leden van D66 Renkum maken zich zorgen over deze mensen.
 
De gemeente Renkum draagt haar steentje bij aan het oplossen van de problematiek. Zo worden er op verschillende plaatsen vluchtelingen opgevangen en wordt er gezorgd voor de huisvesting van statushouders. Als fractie vinden we het belangrijk dat de gemeente Renkum zich binnen haar kunnen inzet voor de situatie van vluchtelingen. Wij volgen de ontwikkelingen in de gemeente dan ook goed en zullen vragen stellen of moties indienen wanneer we dit nodig achten. Mocht u willen meedenken of vragen hebben over (de opvang van) vluchtelingen, neem dan gerust contact op met Dorien Firet.
 
Tijdens de raadsvergadering van 28 september nam de raad de motie ‘Ondersteun en stimuleer inwonersinitiatieven rondom vluchtelingen en statushouders’ aan. Deze motie maakt het mogelijk inwonersinitiatieven voor de integratie en participatie van vluchtelingen en statushouders financieel te ondersteunen. De fractie van D66 Renkum vindt het belangrijk dat vluchtelingen en statushouders mee kunnen doen in onze samenleving. Nadat bleek dat een aparte financiële steun voor dit type initiatieven van toegevoegde waarde is op de huidige ondersteuning van inwonersinitiatieven stemden wij uiteraard onvoorwaardelijk in met deze motie.