Peter Broumels

Beeld: D66

Wie ben je?

Mijn naam is Peter Broumels, ik heb een technische achtergrond, ik woon alleen. Sinds enkele jaren woon ik in de Wijk de Ruwaard. Drie jaar geleden ben ik met pensioen gegaan na 41 jaar met plezier gewerkt te hebben bij KPN. De laatste jaren als Agile-programmamanager.

Ik hou van buiten sporten en dat is de afgelopen jaren i.v.m. COVID 19 goed uitgekomen. Politiek is voor mij een nieuwe stap, in mijn latere leven. Het vertrouwen terugbrengen naar de inwoners, is voor mij de grootste uitdaging, om de nieuwe omgevingswet te gaan hanteren zoals de intentie van de wetgever voor ogen had. Elke inwoner heeft het recht serieus genomen en beschermd te worden.

Niet wegkijken. Daar sta ik voor! Geen beter Oss, maar een eerlijk Oss.

Op welke manier zet jij je op politiek vlak in voor D66 Oss?

Ik woon in de buurt van SlowCare en ik had als droom in de komende jaren om samen met mijn buurt te werken aan een gelukkige, gezonde en circulaire buurt. Ik heb de afgelopen jaren in mijn buurt de ervaring opgedaan dat B&W denkt dat zij weten wat goed is voor mijn buurt. Ik ervaar dat de raad momenteel geen tegenmacht is en B&W haar plannen in mijn wijk gewoon doordrukt. De tegenmacht moet terug naar de raadsleden. Zij moeten weer de belangen van de burgers behartigen. Ik wil dat gaan doen als burgerlid.

Alleen maar bouwen en groeien naar meer dan 100.000 inwoners kan nooit een doel op zichzelf zijn. Streef er naar dat alle burgers gelukkig en gezond kunnen samenleven in een veilige omgeving, waarin plaats is voor iedereen en we zorgdragen voor elkaar en de natuur. Waarin buurten in hun behoeften maximaal door de gemeente worden ondersteund. Er zou ruimte moeten zijn voor verbreding van “Proeftuin Ruwaard”. Goede ouderenzorg / gratis buitenschoolse opvang / experimenten met energietransitie / ruimte voor een voedselbos / veilige en vertrouwde plek voor onze jeugd dat zijn zaken die ik belangrijk vind.

Stimuleer vertrouwen in elkaar door afspraken ook van uit de gemeente na te komen.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Mijn pensioentijd gebruik ik vooral om fit te blijven door te bewegen mijn tuintje naast mijn woning gezellig te houden en een praatje te maken met buurtbewoners. Ik zie graag documentaires, ik hou van schilderen, steenhouwen, muziek en dansen. Daarnaast help ik ook graag mijn buurt en de proeftuin Ruwaard met het ontwikkelen van het informatieplatform. Ik ben betrokken bij een vakbond en onderhandel over een goede cao voor callcentermedewerkers. Ik zie graag dat het minimumloon stevig wordt verhoogd, zodat mensen een loon ontvangen waar ze van kunnen rondkomen.

Wat wil jij samen met D66 Oss voor de inwoners van de gemeente Oss bereiken?

Ik wil met de bewoners onzinnige woonprojecten zoals flex-woningen, woningen direct langs het spoor en het centrum volbouwen met hoge torenflats, in de toekomst voorkomen. De buurten, gelijk aan een dorp, kleinschalig op maat bedienen met woningen die in de behoefte van de buurt voorzien. Goede voetpaden voor ouderen, speelplaatjes voor kinderen en gratis peuter/kleuter opvang in de buurt en een veilige plek voor de jeugd. Nieuwe vormen van samenwonen/leefomgevingen creëren. Een soort Knarrenhof wat ruimte creëert voor alleenstaande ouderen, waarin ook ruimte is voor jongeren uit de buurt die woonruimte zoeken, aangevuld met enkele woningen voor vluchtelingen.

Kleinschalig een start maken met een circulaire leefomgeving. Met nadruk op kleinschalig!