Muhammed Demirci

Beeld: D66

Lievelingsplek in je gemeente

Ik vind het overal wel best in Oss!

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Binnen de gemeente Oss liggen veel kansen. Kansen die we met elkaar moeten oppakken.

We moeten de boeren en ondernemers blijven steunen, zodat ook zij met een fijn gevoel kunnen leven. Ook moeten we ervoor zorgen dat de inwoners in Oss gezonder gaan eten en dit zullen we ook moeten stimuleren door de prijzen te verlagen. Daarnaast belicht ik graag een toekomstbestendige infrastructuur, waarin we als gemeente effectief zijn.
Dit levert een actieve bijdrage aan de Osse economie, omdat er hierdoor juist meer werkgelegenheid komt en het aantrekkelijker wordt om in Oss te wonen. Kansen in het onderwijs, studies die nuttig zijn en waar vraag naar is faciliteren en adviseren! Ook zullen jongeren meer moeten worden meegenomen in de besluitvorming van Oss.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • De jongeren zullen meer betrokken moeten worden binnen de besluitvorming van Oss.
  • Meer betaalbare woningen in een duurzame omgeving.
  • Een toekomstbestendige infrastructuur, we lopen achter! Hier horen de boeren en dus ook ondernemers bij!

Wat betekent D66 voor jou?

Ik vind dat men minder moet kijken naar partijen, maar meer naar individuen.
D66 Oss betekent voor mij progressief, een partij waar naar individuen wordt gekeken. En actief wordt gekeken naar oplossingen.

Wat is je favoriete boek?

Ik heb geen favoriete boek, dat zijn er te veel om op te noemen!