Bettine van Boxel

Beeld: D66

Wie ben je?

Als geboren en getogen Osse woon, werk en besteed ik mijn mijn vrije tijd met veel genoegen in onze mooie gemeente.

Op welke manier zet jij je op politiek vlak in voor D66 Oss?

Op dit moment ben ik bestuurslid bij D66 Bernheze-Maashorst-Oss. De vorige periode was ik statenlid in Brabant. Ik vind het belangrijk dat Oss is vertegenwoordigd in het provinciehuis, om mee te denken over wat goed is voor Oss, voor Brabant en zijn inwoners.

Wat wil jij samen met D66 Oss voor de inwoners van de gemeente Oss bereiken?

Oss heeft ook mooie bedrijven, innovaties en goede werkgelegenheid. Maar waar de Osse bedrijven moeite hebben om personeel te vinden, zijn er kinderen in Oss die de weg niet kunnen vinden naar een goede opleiding. Het aantal kinderen dat onder de armoedegrens opgroeit is onacceptabel en mijn overtuiging is dat onderwijs de enige mogelijkheid is om uit die armoede te komen. Alle kinderen verdienen een goede toekomst. Beroepen gaan veranderen. Onderwijs, overheid en ondernemingen dienen elkaar te versterken.

Bedrijven hebben belang bij het goed opleiden van jongeren tot bijvoorbeeld vakkrachten en de jongeren kunnen zo bouwen aan een betere toekomst met bestaanszekerheid. Samenwerken is daarbij van het grootste belang. Inzet mag beloond worden, maar we moeten er wel voor zorgen dat welvaart zoals onderwijs, zorg en veiligheid gedeeld wordt. Mensen die de kansen om wat voor reden dan ook niet kunnen pakken, mogen we niet uit het oog verliezen! Dit thema ligt dicht bij mijn hart.