Horecavisie 2030

Raadsbijdrage René van Bijnen (Maiden speech)

Voozitter,

In de gepresenteerde horeca toekomstvisie 2030 lezen we dat horecaondernemers en vastgoedeigenaren elkaar moeten inspireren,dat vinden we op zich natuurlijk super maar er wordt weinig gezegd over hoe men elkaar moet inspireren en waar men moet beginnen.
Het is meer een taak voor de wethouder om uit te zoeken hoe men elkaar gaat inspireren om dat vervolgens om te zetten in beleid.


De consument eist steeds meer voor zijn geld zoals dienstbaarheid, entertainment, exclusiviteit en het gevoel dat men welkom is, dit kan versterkt worden door in te gaan op de behoefte die er op dat moment is en waar snel op kan worden ingespeeld.
Hier ligt ook een belangrijke taak voor de gemeente, wij denken bijvoorbeeld aan een vereenvoudiging van het vergunningenstelsel en het meedenken van ambtenaren bij het begin van een nog te organiseren activiteit, een goede samenwerking is hiervoor een vereiste, dit voorkomt dat plannen in een ver gevorderd stadium de vergunningverlening niet iedere keer opnieuw terug moet voor nog meer informatie.


Maar ook een samenwerkingsverband met organisaties en omliggende horeca moet een vanzelfsprekendheid zijn, bijvoorbeeld dat het Parkfeest met de Heuvel concrete afspraken maakt over eventuele deelname en niet zoals nu uitsluiting van deelname aan de parkactiviteiten, hierin kan de gemeente door het stellen van kaders een rol in spelen.


Hoe gaan we om met onze jeugd tussen de 16 en 18 jaar. De fietsenkelder zou een ideale plek kunnen zijn voor een jongerencafé, dichtbij het uitgaanscentrum en toch op gepaste afstand. Het wordt dan een soort van opstapje voor als men de 18 jaar heeft bereikt en  niet zomaar in het diepe wordt gegooid in het uitgaansleven, maar dat een jongerencafé een mooie kennismaking is met het uitgaansleven, daarom zijn wij ook van mening om het J.P.O. hier zeker bij te betrekken, echter niet alleen in het centrum maar natuurlijk ook in onze kerkdorpen en wijken.


We zouden de horecavisie wat meer concreter willen zien, daarom vragen wij de wethouder wat de vervolgstappen zullen zijn alvorens wij kunnen proosten op de Horeca-toekomstvisie 2030.

Bedankt voorzitter