Economie

Ondernemers en bedrijven zijn belangrijk voor Oosterhout. Op hun kurk drijft onze economie, onze welvaart en ook ons welzijn. D66 Oosterhout wil bedrijven helpen goed personeel te vinden, te vernieuwen en milieu, natuur en klimaatdoelen in hun bedrijfsproces op te nemen. De samenwerking gemeente en bedrijven vinden wij daarom erg belangrijk.

D66 Oosterhout heeft de volgende standpunten en voorstellen

De gemeente moet meer samenwerkingspartner en sparringspartner worden voor bedrijven en vice versa op diverse thema’s. We moeten elkaar gemakkelijker kunnen vinden.

Met bedrijven nagaan op welke wijze bijvoorbeeld Oosterhout voor waterontsluiting belangrijk kan worden

Een intensievere samenwerking tussen gemeente Oosterhout, bedrijven en onderwijsinstellingen (ook in de omgeving) voor een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt

Een samenwerking gericht op thema’s als energietransitie

Het realiseren van maatwerk gericht op re-integratie van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt

Het verplaatsen van bedrijven met een zekere ruimtebeslag en/of hinder naar bestaande bedrijventerreinen. Dit levert ruimte en milieuwinst op