Milieu, natuur en klimaat

In Oosterhout kunnen we nog heel veel doen om de natuur te versterken en het milieu te verbeteren. We kunnen dit zelf in en om het eigen huis, maar ook collectief samen in de wijk, in de dorpen en op de bedrijventerreinen.  D66 heeft daar zelf ideeën over, maar wil ook de burgers, de wijken/dorpen/bedrijventerreinen helpen bij hun wensen en plannen. Meer zorg voor natuur, milieu en klimaat draagt bij aan een prettige leefomgeving en welzijn.

D66 Oosterhout heeft de volgende standpunten en voorstellen

Oosterhout wekt zijn eigen energie op: we helpen iedere wijk, dorp en bedrijventerrein om een eigen energieplan te maken en uit te voeren 

Burgers, bedrijven worden geholpen bij de energietransitie en waar mogelijk om van het gas af te komen

Zonnepanelen op ieder overheidsgebouw, parkeerterrein, bedrijfsdak en windmolens waar mogelijk is.

Zuinig zijn op het buitengebied: groen koesteren en uitbreiden

Tiny forests aanleggen in de wijk, dorp of bedrijventerrein: kleine stukjes bos die worden geplant en verzorgd door en met de bewoners

Met de bewoners en bedrijven werk maken van regen- en wateropvang en vergroening (ook verticaal)

Tuinafval en draadcontainers staan er voortaan standaard het gehele jaar

Bij het MEK wordt meer ruimte geboden voor natuureducatie