Meer ruimte voor Natuureducatie

Het MEK Oosterhout is een mooie plek waar de natuur, dieren en educatie bij elkaar kan komen daarom vindt D66oosterhout dat er meer ruimte voor natuureducatie moet komen.
Wij willen Martine Huijbregts enorm bedanken voor de medewerking en wij willen Mayke Korebrits enorm bedanken voor het aanleveren van de kinderen!

Beeld: D66 Oosterhout