Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie staat ten dienste aan de burgers van Oosterhout, de bedrijven en de organisaties. Nu we uitdrukkelijk als D66 de wens hebben uitgesproken om wijken en dorpen veel meer te betrekken bij de besluitvorming en besteding van middelen is het belangrijk dat ook de gemeentelijke organisatie daarop inspeelt. Dat stelt eisen aan het geven van vertrouwen aan burgers, bedrijven en organisaties. De gemeentelijke organisatie zal ook sneller moeten kunnen inspelen op nieuwe wensen en trends.

D66 Oosterhout heeft de volgende standpunten en voorstellen

De grondhouding van de gemeentelijke organisatie is dat het de inwoners vertrouwt

De organisatie denkt in kansen en mogelijkheden in plaats van barrières en problemen

Beginspraak voor inwoners: inwoners worden in een beginstadium (aan de tekentafel) reeds betrokken 

De officiële inhoudelijke reactietermijn wordt terug gebracht van 6 naar 2 weken

De organisatie zal flexibel moeten zijn ingericht om gemakkelijk mee te bewegen met de veranderingen in behoeften en onderwerpen die door bewoners, bedrijven en organisaties worden aangedragen

Kerkdorpen en wijkraden zullen meer verantwoordelijkheid en middelne krijgen om activiteiten te organiseren en de eigen woonomgeving vorm te geven