Samenleving

D66 Oosterhout doet het voor U, de inwoner van onze gemeente. U verdient het allerbeste. U verdient een betere gemeente en wij willen dat U in de komende 4 jaar gelukkiger wordt. 

Met de volgende 8 punten gaan we dit voor u bereiken

Een wethouder voor geluk: een wethouder die serieus toetst of de inwoner gelukkiger wordt van voorstellen en maatregelen
Samen leven: sociale betrokkenheid van bewoners in de wijken en dorpen stimuleren

Diversiteit: verbinden van mensen met elkaar. Dat willen we extra aandacht geven door “een week van de diversiteit” in te voeren waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten

Jongeren: we willen jongeren aanmoedigen en stimuleren met initiatieven te komen

Beweging: D66 wil alle parken voorzien van uitdagende speel- en sporttoestellen

Een “het moeilijke kind” benadering veranderen naar een “gezin met een ondersteuningsvraag” benadering. Een bredere aanpak meer gericht op achtergrond en gezinssituatie

Cultuur: cultuurbeleving is welzijn en draagt bij aan een fijn leven. De toegang tot cultuurbeleving moet laagdrempelig zijn wil elke inwoner hiervan kunnen genieten

Ontmoetingen: in de wijk en in het dorp willen we ontmoetingsplaatsen creëren en behouden