Verkiezingsprogramma D66 Moerdijk
2022 – 2026

Windmolens op zee - Samen zetten we koers naar een schone aarde. We laten iedereen vrij van zorgen en zorgen dat iedereen mee kan doen. Beeld: iStock

Vier jaar geleden presenteerde D66 Moerdijk zich als nieuwe partij in de gemeente Moerdijk. 
Ik heb u toen opgeroepen te stemmen. U heeft gestemd en dat resulteerde in een raadszetel voor ons. Deze zetel heb ik ingevuld. Daarbij ben ik sterk gesteund door de fractie waar naast de vaste krachten Ine Kuijpers en Ton van Hoof nog zeven personen deelgenomen hebben.
 
Nu staan we voor de volgende verkiezingen en bieden we u het verkiezingsprogramma voor de periode 2022 tot 2026 aan.
 
D66 Moerdijk gaat voor de slogan die ook tijdens de tweede kamer verkiezingen landelijk gebruikt is omdat we de kern van waar D66 voor staat, niet beter kunnen weergeven.

Laat iedereen vrij:
D66 gaat uit van de kracht van mensen.  De mensen hebben meestal betere oplossingen als de bestuurders en D66 wil die initiatieven ondersteunen.
 
Maar niemand vallen:
Daarnaast zien we ook wel dat er mensen zijn die hulp nodig hebben om weer in een situatie te komen waarin ze die oplossingen zien. Het geven van die hulp ziet D66 als een hoofdtaak van het gemeentebestuur.
 
D66 zal zich in blijven zetten voor het beschermen van ons milieu zodat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van de wereld zoals wij die kennen. COstikstof en fijnstof problemen spelen hoofdzakelijk in Den Haag maar ook in onze gemeente moeten we hier aan werken. 
 
D66 blijft de partij van de scholing. Realiteit is dat we als gemeente weinig invloed op de scholen hebben. Dat wordt veel meer bepaald door de ouders die besluiten waar hun kinderen op school gaan. Toch is scholing belangrijk. Dat geldt voor de laaggeletterden, de vluchtelingen met een verblijfsvergunning en de arbeidsmigranten. Zonder een voldoende beheersing van de Nederlandse taal is het heel moeilijk om mee te kunnen doen in onze samenleving.
 
Net als vorige keer wil ik u wijzen op de vijf uitgangspunten van D66. 
1 – Vertrouw op de eigen kracht van mensen
2 – Beloon prestatie en deel de welvaart
3 – Denk en handel internationaal
4 – Streef naar een duurzame en harmonieuze
samenleving
5 – Koester de de grondrechten en gedeelde waarden
 
Als u in het programma uw aandachtspunt niet terugvindt dan kunt u aan de hand van deze uitgangspunten een goede inschatting van het standpunt van D66 Moerdijk maken.
Rest mij enkel u weer uit te nodigen om te gaan stemmen, nu op 14, 15 of 16 maart. En natuurlijk zal het ons verheugen als die stem op D66 zal zijn.
 
Geert Wiers (Lijsttrekker D66 Moerdijk)