Kieskompas Moerdijk

D66 Moerdijk heeft net als de andere partijen in de gemeenteraad van Moerdijk een standpunt gekozen bij de stellingen van Kieskompas.

Die stellingen worden zo geformuleerd dat er zo veel mogelijk verschil tussen de standpunten van de partijen is.
Deze noodzakelijke werkwijze maakt dat er stellingen zijn waar we ons standpunt niet kunnen onderbouwen met alleen maar verwijzen naar ons verkiezingsprogramma.

Onder de link naar het Kieskompas leest u een toelichting op de stellingen waarbij dat het geval is.D66 Moerdijk - Beeld: D66 Moerdijk

Stelling

Zonnepanelen mogen op weilanden worden geplaatst.
D66 Moerdijk staat hier neutraal in. Ten eerste omdat actie ten aanzien van alternatieve energiebronnen nodig is. Daarom keuren we het niet af. Maar als tweede, plaatsing van zonnepanelen op weilanden is niet onze eerste keus omdat er nog veel ruimte op daken onbenut is. En dan als derde, wij hebben de voorkeur voor windmolens. Deze nemen veel minder ruimte in en kunnen ook ’s nachts energie opwekken.

Stelling

Ook na corona moet er een volledig vuurwerkverbod komen.
D66 is een liberale partij en vanuit onze beginselen “Laat iedereen vrij” en “Vertrouw op de eigen kracht van mensen” zijn we eigenlijk niet voor een door de overheid bepaald verbod. We hebben echter ook “Streef naar een harmonieuze samenleving” bij onze beginselen staan. Vanuit dit principe houden we rekening met de meerderheid die we zien ontstaan voor een verbod en nemen we een neutraal standpunt in.

Stelling

Alle basisscholen moeten open blijven, ook als hierdoor de lokale belasting omhoog gaat.
Zoals als alle partijen in de gemeente Moerdijk, is D66 voor het openblijven van de basisscholen. Die wens kent echter zijn grenzen. De stelling wekt de indruk dat als we er maar genoeg geld tegenaan zetten de (kleine) scholen openblijven. D66 kan en wil die indruk niet onderschrijven.

Stelling

Financiële meevallers moeten direct voor lastenverlichting ingezet worden.
D66 wil op veel vlakken investeren. Meevallers moeten op investeringen ingezet worden, niet op lastenverlichting. Daarbij komt dat lastenverlichting in hoofdzaak bij de grotere beurs terecht komt en dat is niet de D66 keus.