De Digitale Stad

Beeld: D66 Maassluis

  • Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

Ga serieus om met digitalisering

De samenleving digitaliseert sneller dan je soms doorhebt. Contact met familie, bankzaken en ook de dienstverlening van de gemeente, veel gebeurt digitaal. Vaak wordt het gezien als iets technisch, waar we ons op aan moeten passen. Maar er gaan grote politieke vraagstukken achter schuil. Welke gegevens verzamelen bedrijven over jou? Hoe bescherm je je eigen privacy? Slachtoffers van online fraude of hacks weten hoe groot de impact ervan kan zijn. Ook gemeenten zijn kwetsbaar, omdat ze heel veel gevoelige informatie over haar inwoners hebben. D66 wil dat Maassluis aandacht besteedt aan alle vraagstukken rond digitalisering. Een wethouder moet verantwoordelijk zijn voor de digitalisering van de stad. Voor D66 is privacy de standaard. Daarom is er geen ruimte voor technologieën die een inbreuk doen op het recht op een privésfeer. Vast cameratoezicht en wifi-tracking doen een te grote inbreuk op privacy, waardoor D66 hier tegen is.  

Het gebruik van automatische beslissingen is vaak praktisch, maar de afgelopen jaren hebben we in Nederland kunnen zien dat dit ook discriminatie in de hand kan werken. Zelflerende algoritmes moeten we zo min mogelijk gebruiken bij besluiten of iemand bijvoorbeeld een uitkering krijgt of extra in de gaten wordt gehouden door de gemeente. Als inwoner moet je inzicht hebben in wat er met jou gegevens gebeurt.  
Voor innovatie is in Maassluis ruimte, mits goed is nagedacht over de impact van technologieën. We stimuleren innovatieve bedrijven om zich in Maassluis te vestigen.  

Onze standpunten