Erik de Ruiter

Erik De Ruiter - Beeld: D66 Maassluis

Erik de Ruiter is steunraadslid voor D66 Maassluis

  • 22 jaar
  • Vlaardingen
  • Maassluis
  • Hij/hem

Erik is Bestuurskunde/Overheidsmanagement student, met een specialisatie op Praktische Filosofie. Daarnaast heeft hij ervaring in het onderwijs als bijles docent .
Al zijn hele 20-jarige leven woont hij in Maassluis. ”In die tijd heb ik de stad met dorpse allures goed leren kennen. Ik heb gezien dat de charmes van de stad in het gezonde groen rondom de stad ligt, zoals het Sterrenbos. Ik vind dan ook dat dat behouden dient te worden ten behoeve van de gezondheid van de inwoners.”.
Ook ziet hij dat de samenleving steeds meer digitaliseert, Maassluis is daar geen uitzondering op, kijk maar naar de omstreden WIFI-tracking waar D66 Maassluis gelukkig fel tegenstander van was. Hij is van mening dat de raad meer aandacht en kennis op digitaal vlak moet krijgen om de gemeente mee te laten gaan met de tijd.
”Vanuit mijn achtergrond kan ik die kennis de raad in brengen. Ik vind dat problemen bij de wortels aangepakt moeten worden, in plaats van meer privacy schendende cameratoezicht, de oorzaken van de overlast aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen dat jongeren iets kunnen doen in Maassluis.”.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het Sterrenbos, naast het Scheur.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De samenleving digitaliseert, Maassluis is daar geen uitzondering op. Tijdens de coronapandemie is wel duidelijk geworden dat we massaal online gaan. Denk maar aan thuiswerken.
Helaas is er in de (lokale) politiek nog te weinig aandacht aan digitaliseringsvraagstukken. Is een algoritme gebruiken altijd wenselijk? Hoe pak je online fraude aan? Hoe zorg je dat iedereen digitaal meekan? Ik wil deze vragen beantwoorden in de raad.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Betere omgang privacy & digitalisering
  • Meer aandacht voor jongeren in Maassluis
  • Beter openbaar vervoer