Bert de Reuver

Bert de Reuver - Beeld: D66 Maassluis

Bert is steunraadslid voor D66 Maassluis

  • 76 jaar
  • Maassluis

Bert is gepensioneerd en wil zich met een jonge groep enthousiast jongeren inzetten voor een duurzaam Maassluis, zowel voor jongeren als ouderen.
In het verleden werkte Bert bij de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond en heeft ervaring in de advisering in het kader van ruimtelijke ordeningsprocessen en vergunningverlening voor bedrijven. Het is belangrijk dat in Maassluis bij ruimtelijke ordening processen de infrastructuur van te voren goed in orde is voordat met de ontwikkeling van de bouw begint. Ook moet worden voldaan aan de gezondheidsaspecten zoals geluid en de emissie van diverse schadelijke stoffen. Een advies van bij bouwprojecten van de GGD is daarom op haar plaats en dient te gebeuren om hier inzicht in te krijgen.
Bert is inmiddels geen onbekende in Maassluis als oud fractievoorzitter en als voorzitter van de Stichting Monstersche Sluis heeft hij met het bestuur van de gelijknamige stichting er voor gezorgd dat dit rijksmonument weer in werking is gebracht. Met een enthousiaste groep sluiswachters en het nieuwe project is weer in gang gezet met het herstellen van de oude vaarverbinding tussen Maassluis, Westland, Den Haag en Midden Delfland. Bert vindt dat wij trots moeten zijn op ons verleden en op de historie van Maassluis en zorgzaam om moeten gaan met de ontwikkelingen die plaatsvinden in Maassluis.


Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • ouderenbeleid
  • huisvesting
  • duurzaamheid

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?