Vijf redenen waarom D66 gratis kinderopvang wil

Ieder kind tot en met 4 jaar, moet vier dagen per week gratis naar de kinderopvang kunnen. Alleen zo zorgen we voor écht gelijke kansen. En zo hebben ouders de ruimte om de zorgtaken eerlijk te verdelen. De kinderopvang is voor veel ouders nu hartstikke duur. D66 wil de kinderopvang ook toegankelijk maken voor ouders met een laag inkomen en voor niet-werkende ouders.

Een gelijke kans begint bij de allerjongste kinderen. Want waar je ook bent geboren, wat het opleidingsniveau van je ouders ook is, het mag nooit bepalend zijn voor je toekomst. Juist de eerste jaren van de ontwikkeling zijn essentieel. Loop je als kind dan al een achterstand op? Dan moet je grote sprongen maken om het in te halen. Dat is een valse start. Op de kinderopvang krijgen kinderen met een achterstand extra aandacht.

Bovendien is ons systeem nu eigenlijk gek ingericht: werkende ouders krijgen kinderopvangtoeslagen en hun kinderen kunnen naar de opvang. Kinderen van niet-werkende ouders zitten thuis en kunnen vanaf 2,5 jaar een paar uurtjes per week naar de voor en vroegschoolse educatie. Wij willen niet dat de kinderopvang er alleen is om de arbeidsmarkt draaiende te houden, maar juist gericht is om kinderen gelijke kansen te geven op een mooie toekomst.

De kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van een kind. Kinderen groeien samen op en leren van elkaar. Een kind wordt socialer, omdat het al op jonge leeftijd leert om met anderen om te gaan. Bovendien is het heel goed voor de taalontwikkeling van een kind. Op de kinderopvang worden kinderen door professionals gemotiveerd om spelenderwijs te leren. De kinderopvang is tot slot een ideale aansluiting op de basisschool. Bij kinderopvangcentra staat zelfstandigheid centraal en leren kinderen zich motorisch, pedagogisch en creatief ontwikkelen. Hierdoor wordt de stap naar de basisschool een stuk kleiner.

De meeste ouders willen de zorgtaken voor de kinderen gelijk verdelen met hun partner. Toch lukt dat vaak niet. Vrouwen nemen meer zorgtaken op zich, mannen blijven vaker meer uren per week werken. Mede dankzij de uitbreiding van het ouderschapsverlof nemen vaders en meemoeders al meer zorgtaken op zich. Met gratis kinderopvang kunnen ouders er makkelijker voor kiezen om de balans rechter te trekken. Dat is beter voor de band tussen beide ouders en het kind.

Als de zorgtaken eerlijker zijn verdeeld, zullen vrouwen meer blijven werken. We denken dat Nederland heel geëmancipeerd is, maar op het gebied van arbeidsparticipatie van vrouwen loopt ons land juist achter. Er is nog een groot verschil tussen de positie van mannen en vrouwen. Gemiddeld werken vrouwen in Nederland vier uur minder dan het West-Europese gemiddelde van 31 uur per week. Terwijl veel vrouwen best meer willen werken. Dat is niet alleen zonde van het potentieel, maar ook de economie als geheel zou ervan profiteren als vrouwen meer zouden werken.

Met gratis kinderopvang wordt het systeem veel toegankelijker en simpeler. Na het debacle met de kinderopvangtoeslagaffaire, waar ouders onterecht als fraudeur werden aangewezen en duizenden euro’s boete kregen, is het tijd voor een nieuw systeem. Dankzij gratis kinderopvang hoeven ouders geen ingewikkelde formulieren in te vullen, maar is vier dagen kinderopvang toegankelijk en mogelijk voor iedereen. Het mag nooit zo zijn dat mensen denken: ‘Nou, dan maar geen kinderopvangtoeslag, want ik zie door de bomen het bos niet.’ Lees hier meer over onze plannen zónder toeslagen, mét een vast bedrag voor iedereen.

Ja, gratis kinderopvang is een forse investering. Onze plannen voor het gratis maken van de kinderopvang hebben we dan ook laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. De lage en middeninkomens zullen er zelfs op vooruitgaan, de hoogste inkomens zullen wat meer belasting betalen. We hebben meer ideeën om de gratis kinderopvang te betalen, zoals het vergroenen van de belastingen en belastingontwijking hard aanpakken. Hier nodigen we ook andere partijen uit om met ons mee te denken, want gratis kinderopvang maken we samen mogelijk. Bedenk bovendien wat het kost als je gratis kinderopvang niet doorvoert. Kosten voor alfabetiseringsprogramma’s, achterstandenbeleid, schooluitval, verval naar criminaliteit. Kortom: tijd voor gratis kinderopvang.