D66 verrast door verdwijnen deelscooters

Gebruikers van deelscooters in Maassluis werden vorige week verrast: Go-Sharing was plotseling verdwenen. De fractie van D66 wilde hier het fijne van weten. In Maassluis is nu geen deelmobiliteit meer, terwijl alle politieke partijen dat een belangrijke schakel vinden voor de bereikbaarheid van onze stad. Het college heeft duidelijk haar huiswerk niet gedaan.

Vragen aan de wethouder

Tijdens de raadsvergadering van 27 september heeft D66-fractievoorzitter Jesse de Jong-Paalvast daarom vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder Evers

  • Waarom is Go-Sharing in Maassluis per direct gestopt?
  • En waarom ‘per direct’, we hebben toch afspraken met ze gemaakt?
  • Wat voor afspraken zijn er al gemaakt met een nieuwe aanbieder en waarom is de raad daar nog niet over geïnformeerd?
  • Waarom heeft het college de evaluatie van het eerste jaar Go-Sharing nog steeds niet met de raad gedeeld?
  • En waarom hebben we nog geen regels opgesteld voor aanbieders van deelmobiliteit? Het college heeft de motie van D66 van november 2021 niet uitgevoerd.

De wethouder was net zo verrast als D66 dat Go-Sharing van de één op de andere dag stopte in Maassluis. Er is volgens hem niks aan te doen; het is een economische beslissing van Go-Sharing. In de winter verdienen ze te weinig en daarom stoppen ze.

Er zijn volgens de wethouder geen gesprekken met een eventuele nieuwe aanbieder. Dat vindt D66 vreemd, omdat de gemeente tijdens de thema-avond van 20 september over de wegenstructuurvisie vertelde dat Donkey Republic zich al had gemeld als nieuwe aanbieder en dat daar gesprekken mee werden gevoerd.
Waarom de motie van D66 uit 2021 niet is uitgevoerd, werd niet duidelijk.

D66 Maassluis vindt het onbegrijpelijk en onverstandig dat de gemeente zo weinig regie neemt bij deelmobiliteit. De wethouder is niet op de hoogte van eerdere afspraken met Go-Sharing en met de gemeenteraad. Hij kent het contract met Go-Sharing niet (terwijl er helemaal geen contract is). Daarnaast is er nog niet begonnen aan regels voor deelmobiliteit in Maassluis, terwijl de gemeenteraad de motie die daartoe opriep in 2021 bijna unaniem steunde.

“Geen nieuwe afspraken met aanbieders van deelmobiliteit maken voordat de motie uit 2021 is uitgevoerd.”

Jesse de Jong-Paalvast

Noodgreep

Maassluis zit nu zonder deelmobiliteit en als het aan dit college ligt, is het maar afwachten of er een bedrijf is dat het interessant vindt om in Maassluis zaken te doen. Op die manier wordt het wel heel moeilijk om onze doelen uit de mobiliteitsvisie te halen. De politiek moet regie pakken om een nieuwe verrassing te voorkomen en om overlast van deelscooters of -fietsen te voorkomen.

Daarom diende D66 aan het eind van de raadsvergadering een nieuwe motie in om het college op te roepen “geen nieuwe afspraken met aanbieders van deelmobiliteit te maken voordat de motie uit 2021 is uitgevoerd.”

Andere partijen uit de raad zijn het ermee eens dat de verrassing van Go-Sharing niet goed is voor de stad. We hebben nu geen deelmobiliteit en dat is een slechte zaak. Kritiek op de motie was er ook; als de wethouder eerst werk moet maken van regels voor deelmobiliteit, zijn er tot die tijd helemaal geen deelscooters of -fietsen in de stad. De motie helpt niet om deelmobiliteit in de stad te krijgen, was een reactie in de raad. Nu afwachten levert ook niks op. Er is nu geen deelmobiliteit en we weten niet of er binnenkort weer deelscooters of -fietsen in de stad komen.

Huiswerk

Wat D66 betreft had de gemeente de huidige situatie kunnen voorkomen, als het college de motie uit 2021 op tijd had uitgevoerd. De gemeenteraad heeft keer op keer aangegeven grip te willen houden op deelmobiliteit. Samen met de VVD heeft D66 in mei 2022 nogmaals gevraagd naar inzicht in de afspraken met Go-Sharing. De antwoorden bleven uit. Het college heeft haar huiswerk niet gedaan.

Met regels voor deelmobiliteit bied je duidelijkheid voor zowel aanbieders als gebruikers van deelmobiliteit. Zolang die regels er niet zijn, moeten we maar hopen dat we goede en betrouwbare deelmobiliteit in Maassluis hebben. Dat is wat D66 betreft onwenselijk, omdat we alleen met regie ervoor kunnen zorgen dat mensen kiezen voor duurzame mobiliteit, in plaats van in de auto te stappen. Met de afwachtende houding van het college komen we er niet.

De motie is helaas verworpen. Alleen Leefbaar Maessluys en D66 stemden voor.