D66 Maassluis staat op voor Oekraïense vluchtelingen: Samen voor betaalbaar hoger onderwijs!

In een samenleving waarin diversiteit en inclusiviteit centraal staan, is het van essentieel belang dat iedereen gelijke kansen krijgt. Onderwijs speelt hierin een cruciale rol. D66 Maassluis heeft altijd gestreefd naar een gemeenschap waarin iedereen, ongeacht afkomst, kan groeien en bloeien.

Bij D66 Maassluis hebben we een diepe betrokkenheid bij het welzijn en de kansen van Oekraïense vluchtelingen. Recentelijk hebben we geconstateerd dat het hoger onderwijs voor deze groep aanzienlijk duurder wordt. Universiteiten lijken geen kortingen meer te verstrekken op het collegegeld voor nieuwe studenten, wat kan resulteren in een jaarlijkse extra last van meer dan €10.000 voor sommige Oekraïense vluchtelingen.

Beeld: Gemeente Maassluis

Dit is een zorgwekkende ontwikkeling die onze onmiddellijke aandacht vereist. We hebben daarom het College van B&W benaderd met specifieke vragen: welke Oekraïense studenten worden hierdoor getroffen in Maassluis? Wat zijn de financiële implicaties van deze verhoogde tarieven voor hen? En welke oplossingen kunnen we samen verkennen? Andere gemeenten, zoals Borne, hebben reeds initiatieven ontplooid zoals het aanbieden van studiebeurzen.

Schriftelijke vragen

Hieronder zijn onze schriftelijke vragen te lezen:

  • Zijn er Oekraïense vluchtelingen binnen onze gemeente die momenteel een studie aan een hoger of middelbare (beroeps)onderwijsinstelling volgen? En zo ja, hoeveel?
  • Hoeveel hiervan beginnen dit studiejaar aan hun studie?
  • Een verhoogde collegegeldtarief voor Oekraïense vluchtelingen kan een belemmering vormen voor hun toegang tot onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Wat is de financiële impact van dit instellingstarief op Oekraïense vluchtelingen die willen studeren binnen onze gemeente?
  • Verschillende andere gemeentes zoals de gemeente Borne1 hebben besloten om studenten financieel te helpen door ze een studievergoeding te geven. Dit wordt betaald vanuit de rijksvergoeding voor Oekraïense vluchtelingen. De burgemeester van Borne roept andere gemeenten op om ook een studievergoeding te verstrekken. Is het college op de hoogte van deze oproep?
  • Deelt het college de mening van D66 Maassluis dat het aanpassen van het collegegeld voor Oekraïense vluchtelingen slecht is voor hun persoonlijke ontwikkeling?
  • Is het college van plan om een soortgelijke studievergoeding als de gemeente Borne in te richten? En zo ja, hoe ziet deze er uit?

Onderwijs is fundamenteel voor de integratie en persoonlijke groei van vluchtelingen. Een verhoogd collegegeld kan een aanzienlijke hindernis vormen. We doen een beroep op het College van B&W om deze kwestie grondig te onderzoeken en samen met ons proactieve maatregelen te overwegen. Bij D66 Maassluis zijn we ervan overtuigd dat een inclusief onderwijsbeleid bijdraagt aan een harmonieuze en welvarende gemeenschap. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in Maassluis de kansen krijgt die ze verdienen. We nodigen je uit om ons in deze missie te ondersteunen.