Lisser, let op de echte afvalrekening!

Let op uw afvalstoffenheffing de komende tijd en blijf vooral afval scheiden. Per 1 januari betalen Lissers niet meer per zak restafval. Dat klinkt goedkoop! Maar wat niet iedereen zich voldoende realiseert, is dat de afvalstoffenheffing daardoor voor iedereen stijgt. Meer dan wanneer het huidige systeem volledig in tact was gebleven. Er wordt geschat dat elk huishouden twintig tot dertig euro meer moet betalen per jaar*. De exacte rekening blijft afhankelijk van de mate van scheiding. Hoewel u straks veel afhankelijker bent van de al dan niet afval-scheidende buur, heeft u hier dus nog steeds zelf invloed op.

Evaluatie is helder, toch wordt er afgeschaft

Het goed werkende systeem waarbij betaald wordt per zak restafval, wat D66 invoerde en nog altijd voor staat, wordt afgeschaft. Die beslissing namen CDA, VVD en – mede-initiatiefnemer en uitvoerder van het systeem – SGP/ChristenUnie. Dit met het doel om ook de laatste paar afvaldumpers mee te krijgen en andere kleine problemen verder te verkleinen. Dat het huidige systeem “de meest effectieve inzamelstrategie is, zowel qua kosten als qua hoeveelheid restafval” volgens de conclusie van de evaluatie, deed de partijen nauwelijks twijfelen.

Natuurlijk kijken wij ook met een realistische blik

Er zijn ook wel dingen mis gegaan. Achteraf bleek er een tekort van €900.000. Dit kwam door verkeerde schattingen, miscommunicatie en tegenvallende marktprijzen voor afval. Er is vervuiling van plastic afval (PMD; 2%) en van GFT afval (4%). Textiel werd voor 30% vervuild, opmerkelijk genoeg in 2018 meer dan direct na de start van het nieuwe systeem. Zo’n 30% van de Lissers durft al in een enquete aan te geven dat het weleens voorkomt dat er restafval elders belandt. Onbekend is echter of dit om één verdwaalde chipszak per jaar gaat of kofferbakken vol. Dat laatste lijkt een kleine kans te hebben aangezien de opbrengsten van afval en grondstoffen zo goed zijn. Evengoed kan het systeem nog verder verbeteren, door bijvoorbeeld handhaving en meer uitleg over het nut van afvalscheiding. Een voorstel wat ook de CDA-wethouder deed, op basis van de evaluatie. Een goed voorstel. Helaas gokken de andere fracties liever op gelijkblijvende inzameling zonder kostenprikkel. Een behoorlijk risico.

Wij laten zo nodig weer van ons horen

Laten we samen voor afvalscheiding blijven gaan. Meer scheiden in de daarvoor bestemde bakken resulteert uiteindelijk in minder rotzooi, meer herbruikbare grondstoffen en lagere lasten. Wij van D66 hebben gezorgd dat we volgend jaar de effecten kunnen zien van deze verandering. Het zou mooi zijn als het resultaat goed is. Zo niet, dan laten we wederom van ons horen. Wij nemen onze invloed, we dagen u uit om mee te doen.