Duimpje?

Beeld: George Hoden

Wat geldt binnen de Provincie Limburg als een prestatie? Bij de financiële verantwoording over 2020 rapporteert de provincie voor het eerst wat de Limburgers van haar acties merken. Een juichmomentje voor D66, want daar was veel druk voor nodig. Maar er is nog veel werk te doen.

D66 wil dat de provincie relevanter voor alle Limburgers wordt:

  • Dat de provincie zich niet beperkt tot beleid maken, maar dat de provincie het ook uitvoert zodat Limburgers er beter van worden;
  • Dat de provincie niet klaar is als ze heeft bepaald waar de zonnepanelen niet mogen, maar pas als iets nuttigs bereikt wordt; als ons nutsbedrijf Enexis een dikke elektriciteitsleiding aanlegt daar waar de provincie ze wél wil hebben: op het dak van de bedrijfshal bijvoorbeeld;
  • Dat de provincie niet klaar is met beleid over de Grote Peel, maar pas als het Waterpeil daar hoog genoeg is voor de unieke vegetatie;
  • Dat de provincie niet klaar is als het nieuwe monumentenbeleid is vastgesteld, maar als waardevolle monumenten beter beleefbaar worden voor de Limburgers.

Er is daarvoor een cultuuromslag nodig, want tot dusver staat ‘beleid’ hoog in het vaandel bij de provincie en ‘uitvoering’ niet.

Al bij de behandeling van de Jaarstukken in 2017 stond Hans van Wageningen namens D66 Limburg met zijn duim omhoog. Niet omdat 2017 een bijzonder goed jaar was geweest voor de Limburgers, maar om te illustreren hoe de provincie beter zijn resultaten kan rapporteren. Wat D66 betreft mocht er een duimpje omhoog als de Limburgers iets van de prestaties van de provincie merken.

In de Jaarstukken over 2020 is het dan eindelijk zo ver!
D66 is tevreden over de eerste stap, maar heeft bij de behandeling van de Jaarstukken wel een kritische kanttekening geplaatst; er worden namelijk nog steeds groene duimpjes als ‘gerealiseerd’ bestempeld, terwijl Limburgers er niets aan hebben.

Dat is niet de bedoeling van de duimpjes. Een actie is pas ‘gerealiseerd’ als Limburgers er merkbaar bij gediend zijn.

Deze cultuuromslag is een proces van lange adem en daar blijft D66 zich dan ook voor inzetten.
Zodat Limburgers hun duimen opsteken voor merkbare veranderingen in de provincie!