Zoek mogelijkheden om de scholen open te houden

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 20 april werd er gesproken over de aangekondigde sluiting van drie basisscholen in Leudal.

Raadslid Iris Schors had hierbij de volgende inbreng:
Wij stemmen VOOR de motie.

De motie geeft de werkgroep en het college samen een duidelijke opdracht. Zoek mogelijkheden om de scholen open te houden. En als D66 Leudal steunen wij die oproep.

Rol van medezeggenschapsraden

Maar we moeten niet vergeten dat de medezeggenschapsraden van de scholen op dit moment hun eigen procedure doorlopen. Een belangrijk proces waarvan de weg nog lang is. SPOLT heeft in december vorig jaar laten weten van plan te zijn twee scholen per 1 augustus 2021 te willen sluiten. Wij gaan er van uit dat deze sluiting per 1 augustus 2021 niet door gaat. Dit heeft alles te maken met het zorgvuldig doorlopen van het proces door de medezeggenschapsraden van de scholen. Zij verdienen elke nodige steun van ons als gemeente. Daarbij moeten we wel zorgen dat we elkaar niet in de weg gaan lopen. We gaan er daarom van uit dat de gemeentelijke werkgroep alles doet in afstemming met de medezeggenschapsraden.

Onrust in dorpen

De hele situatie rondom het voorgenomen besluit van SPOLT zorgt in de betreffende dorpen begrijpelijkerwijs voor veel onrust en zorgen. In de motie zitten onderdelen die wellicht theoretisch mogelijk zijn maar in de praktijk niet kunnen worden uitgevoerd. We willen voorkomen dat we de inwoners van de drie dorpen onhaalbare oplossingen voor houden die tot een flinke teleurstelling leiden. Daarom moeten alternatieven goed onderzocht worden zodat die zo breed mogelijk gedragen naar buiten worden gebracht.
Op communicatief vlak heeft SPOLT de plank flink mis geslagen. We hebben het eerder gezegd: SPOLT verdient met deze aanpak absoluut geen schoonheidsprijs.

Inzet van D66

Wij gaan met goede moed deelnemen aan de werkgroep. Wij verwachten dat de raadswerkgroep een stevige ondersteuning kan zijn voor de scholen in Buggenum, Heibloem en Kelpen-Oler. Met alle betrokken partijen blijven we in mogelijkheden denken in plaats van onmogelijkheden.
Gezien wat er is gebeurd bestaat volgens D66 Leudal wel de noodzaak om met elkaar plannen te maken voor de langere termijn.
We gaan er eerst alles aan doen dat de scholen in deze drie dorpen op korte termijn niet sluiten.