Werkbezoek Sint Ursula Horn en Heytse

Op vrijdag 27 oktober kreeg een grote delegatie van de Leudalse gemeenteraad een rondleiding door de scholen van Sint Ursula in Heythuysen en Horn. D66 was als de onderwijspartij van Leudal natuurlijk ook van de partij.

Dalend leerlingaantal

In december van dit jaar gaat de gemeenteraad een besluit nemen over de toekomst van scholengemeenschap Sint Ursula. In de loop der jaren liep het aantal leerlingen van de twee Ursula-scholen terug van 2600 naar 1400. Twee panden onderhouden en warm stoken is te duur. Ursula wil terug naar één pand. Bovendien zijn de gebouwen uit de jaren zeventig versleten.

Gemeente verantwoordelijk

De gemeente is verantwoordelijk voor schoolgebouwen. De gemeenteraad moet beslissen voor renovatie van één pand òf nieuwbouw. En als de raad kiest voor nieuwbouw is het de vraag; waar in Leudal?

Voorkeur voor één school

Daarom was het goed om even te kunnen rondkijken in de scholen en te luisteren naar de mensen van Sint Ursula. In de rondleiding kregen de raadsleden voornamelijk de gebreken van de gebouwen voorgeschoteld. De directeur van Ursula geeft de voorkeur aan nieuwbouw van één school voor vmbo tot en met gymnasium. Haar maakt het niets uit in welk dorp van Leudal een nieuwe school komt. Ze drukte de Leudalse politiek wel nadrukkelijk op het hart om snel een besluit te nemen, omdat de huidige situatie voor haar onhoudbaar is.

Keuze in december

Bij de meeste raadsleden kwamen vele herinneringen naar boven van hun tijd op Sint Ursula. Bij de één waren de herinneringen vrolijker dan bij de andere. Wat dat betreft zal er een hele historie verdwijnen als gekozen wordt voor nieuwbouw. Maar goed; na het proeven en ruiken van de scholen en het bestuderen van een uitgebreid rapport kunnen de fracties van de politieke partijen in december hun keuze maken.