Raadsvragen over verlichting gemeentehuis

De D66-fractie heeft geconstateerd dat de binnenverlichting ’s avonds laat nog brandt in vele ruimtes van het gemeentehuis, waar niemand meer aanwezig is.
Aangezien nu sprake is van een energiecrisis, worden de burgers en ondernemers opgeroepen om te bezuinigen op het energieverbruik. De gemeente kan en moet het voorbeeld geven t.a.v. duurzaamheid.

Gemeentehuis Leudal - met brandende binnenverlichting Beeld: Romy van Heur

D66 heeft de volgende vragen aan het college gesteld:
1. Bent u bekend met deze situatie?
2. Kunt u hier iets tegen doen?
3. Zo ja, op welke termijn?