Standpunt over Zevenellen

Door verschillende inwoners is gevraagd wat het standpunt van D66 Leudal is over de ontwikkelingen op Zevenellen.

Vaststellen
bestemmingsplan

Zevenellen, Buggenum - Bouwwerkzaamheden Beeld: Benjamin Vissers

Voordat D66 in de gemeenteraad van Leudal kwam, is er in juni 2013 een bestemmingsplan aangenomen voor het industrieterrein Haelen, waaronder Zevenellen viel. In dat bestemmingsplan is vastgelegd dat op Zevenellen bedrijven gevestigd mogen worden tot milieucategorie 5.2 en dat is bijna de hoogste milieucategorie. In de raadsvergadering is het bestemmingsplan zonder discussie vastgesteld. De keuze is daarna gemaakt om ook bio-based bedrijven toe te laten. Dat kunnen dus ook bedrijven zijn die mest of afval verwerken.

Het is daarom bijna onmogelijk geworden om te voorkomen dat dit soort bedrijven zich vestigen op Zevenellen. Als de gemeente dit nu zou doen, is te verwachten dat de gemeente door de rechter zal worden veroordeeld om een hoge schadeloosstelling te betalen aan de ondernemers.

het eerlijke
verhaal

Maar D66 Leudal vindt wel dat, nu we niet kunnen voorkomen dat dit soort bedrijven zich vestigen op Zevenellen, we wel duidelijke afspraken moeten maken opdat de overlast minimaal is en dat daarop ook daadwerkelijk gecontroleerd wordt door de gemeente.

Dat is geen leuk maar wel een eerlijk verhaal.

Vragen dorpsraad
Haelen

Hieronder leest u ook onze antwoorden op vragen van de dorpsraad Haelen. Daarnaast zijn wij met vele inwoners van Buggenum in gesprek gegaan over de ontwikkelingen op Zevenellen.

Zevenellen terrein en aangrenzend terrein
Op welke wijze wil jullie partij een bijdrage leveren in het ondersteunen van eventuele kanttekeningen van de bewoners van onze gemeenschap bij plannen van bedrijven voor vestiging op Zevenellen?
Bij D66 doet iedereen mee. Wij gaan dan ook graag in gesprek met bewoners die kanttekeningen hebben bij het Zevenellen terrein. We zijn een partij die altijd een luisterend oor biedt en een weloverwogen besluit neemt voor de toekomst.

Waarborgen

Welke waarborgen worden geëist en hoe wordt daarop gehandhaafd?
D66 Leudal vindt dat er vanaf dag 1 gehandhaafd dient te worden op een Zevenellen terrein volgens vergunning. Wij gaan niet mee in een gedoogconstructie en zullen als de vergunning wordt overtreden oproepen tot handhaving en stillegging van bedrijfsactiviteiten.

oude PLEM-
gelden

De gemeente heeft oude PLEM gelden gereserveerd. Wat is volgens jullie partij een goede besteding van deze gelden?
De gemeenteraad heeft besloten dat wij 20 miljoen van dat bedrag nooit mogen besteden. Wij willen in de komende periode de discussie voeren om deze middelen toch in te zetten voor de volgende zaken:
• Goedkopere bouwgrond
• Duurzaamheidsinitatieven stimuleren voornamelijk voor inwoners met een kleine portemonnee
• We bouwen een nieuwe school voor Sint Ursula Horn/Heythuysen

Invulling Zevenellen

Wat is jullie stelling als politieke partij als men spreekt over de invulling van het Zevenellen terrein alsmede de voorgenomen vestiging van de grootste mestverwerker van Nederland op het aanpalende terrein alsook de voorgenomen vestiging van RWE als huisvuilverwerker met aanvoer vanuit heel Nederland en buurlanden.
D66 Leudal zat in 2013 niet in de gemeenteraad. Hierdoor hebben wij geen besluit kunnen nemen over het bestemmingsplan Haelen, waaronder het Zevenellen terrein valt. Wij zijn voorstander van een nieuw industrieterrein in Leudal, we zijn voorstander van het aantrekken van werkgelegenheid maar de activiteiten op Zevenellen baren ons net zoals de dorpsraad van Haelen en Buggenum veel zorgen.

Verkeersbewegingen

Wat is jullie insteek met betrekking tot de zeer vele extra verkeersbewegingen en de daaruit voortvloeiende problematiek van geluidsoverlast en uitstoot van uitlaatgassen/stikstof?
Er komen dankzij D66 Leudal 2 rotondes in de buurt van het Zevenellen terrein. Hierdoor proberen we het gebied verkeersveilig te houden. We zijn voorstander van het vervoeren van materiaal per boot. De haven van Zevenellen is hier uitermate geschikt voor. D66 Leudal wil een vrachtwagen verbod instellen op bepaalde wegen waardoor geluidsoverlast beperkt kan worden.