Scholen in Buggenum en Kelpen-Oler krijgen steun

De gemeenteraad nam unaniem een motie aan om financiële steun mogelijk te maken om de scholen in Buggenum en Kelpen-Oler open te kunnen houden. Hiermee is het open blijven van beide scholen een stap dichterbij.
Klik hier voor de volledige motie!

Basisschool st.Liduina te Kelpen-Oler

Basisschool St.Liduina te Kelpen-Oler - Beeld: D66-Leudal

De gemeenteraad heeft besloten: 

Als gemeenteraad uit te spreken voor € 150.000 per jaar, gedurende 5 jaar, ingaande op 1 januari 2022, garant te staan, die de komende vijf jaar naar verwachting nodig zijn om:
Het gedaalde leerlingaantal op St. Liduina in Kelpen-Oler op te vangen tot een maximum van 10 leerlingen onder de opheffingsnorm van 51 zoals door Leudal vastgesteld.
De verwachting is daarbij overigens dat St. Liduina over twee jaar weer op de norm van 51 kinderen zit. Per kind is dat ca. €5.000,- per jaar (dus naar schatting €50.000,-);
De exploitatiekosten op te vangen voor beide scholen voor het deel dat niet in de rijksvergoeding zit (naar schatting €100.000,- per jaar voor beide scholen samen).

en geeft het College van Burgemeester Wethouders de opdracht:

om conform het raadsbesluit deze garantie af te geven aan de kandidaat die bereid is om beide scholen over te nemen en zo snel mogelijk het gewenste onafhankelijk onderzoek te laten starten.

Het College en de Gemeenteraad van Leudal komen hiermee tegemoet aan de door Akkoord!-PO en RBOB De Kempen geformuleerde voorwaarden voor schoolovername.