Zorgen over verloop personeel van de gemeente

Jort Raemakers heeft namens D66 raadsvragen gesteld over het verloop onder het personeel van de gemeente.

Exitgesprekken

Wapen van de gemeente Leudal - Beeld: Leo Schouten

Wij vernemen dat er op dit moment een relatief groot verloop is
onder de medewerkers van de gemeente Leudal. U voert al geruime
tijd exitgesprekken met medewerkers. Wij hebben hierover de
volgende vragen:

Vragen

1. Wat heeft u gedaan met de informatie die u in de exitgesprekken
heeft ontvangen om te voorkomen dat medewerkers vertrekken?
2. Hoeveel medewerkers zijn er in 2022 vertrokken of hebben hun
arbeidsovereenkomst opgezegd? (Exclusief pensioen)
3. Kunt u de belangrijkste redenen met ons delen waarom
ambtenaren vertrekken bij de gemeente Leudal?