Raadsvragen over temperatuur in raadszaal

De gemiddelde temperatuur in 200 kantoren van de Rijksoverheid wordt twee graden verlaagd tot 19 graden. Daarmee wil de overheid een voorbeeld geven hoe ook ondernemers en de mensen thuis zuiniger kunnen omgaan met energie en dus veel geld kunnen besparen. Het kabinet adviseert ook huishoudens de thermostaat op 19 graden te zetten.

22 tot 24 graden

Te hoog ingestelde thermostaat - Beeld: Leo Schouten

In de raadszaal en overige ruimtes van de gemeente Leudal is het vaak 22 tot 24 graden. D66 Leudal vindt dat de gemeente Leudal het goede voorbeeld moet geven.

Raadsvragen

Mijn vragen zijn als volgt:
1. Wanneer gaat de gemeente Leudal de temperatuur aanpassen naar 19 graden in al haar gebouwen?
2. Zo nee, wat is dan de temperatuur die u instelt in de gebouwen?
3. Kunt u op korte termijn met een plan komen om de temperatuur in de gebouwen naar 19 graden terug te brengen?