Raadsvragen over communicatie locatie kermis in Heythuysen

Bij bewoners nabij de parkeerplaats aan de Schoolstraat in Heythuysen is ongerustheid over berichten dat de kermis zou worden gehouden op die parkeerplaats.
Het lijkt erop dat de communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners toe onvoldoende is geweest. Daarom heeft Jort Raemakers namens de fractie van D66 enkele vragen gesteld aan het college.

Raadsvragen

1. Klopt het dat er geen concreet antwoord is gegeven aan deze inwoner over de vraag of de kermis op het plein bij de Schoolstraat komt te staan dit jaar in Heythuysen?

2. Heeft u een systeem waarin u vragen van inwoners binnenkrijgt? Hoe werkt dit?

3. Hoe kan het dat in deze concrete situatie (mogelijk) geen antwoord aan de inwoner is verstrekt?

4. Hoe kijkt u terug op dit communicatietraject? Hoe kan dit in de toekomst beter?

5. Wat ons opvalt (uit de informatie die wij nu hebben) is dat er op 27 juni 2022 een vraag wordt gesteld en er pas op 11 augustus 2022 een eerste reactie komt.
Die eerste reactie is ook nog eens geen antwoord op de vraag van deze inwoner. In het coalitieakkoord is de volgende passage opgenomen:
‘’Er wordt binnen twee werkdagen gereageerd naar inwoners waarin in ieder geval aangegeven wordt binnen welke termijn er een inhoudelijke reactie volgt’’.
‘’De communicatie met inwoners moet verbeterd worden. De communicatie moet helder, duidelijk en snel zijn’’.

6. Vraag: Hoe kan het dat in deze casus datgene wat hierboven staat mogelijk compleet mis gaat?

7. Wilt u deze inwoner en de mede omwonenden van het plein deze week nog informeren over de kermis in Heythuysen?