Raadsvragen n.a.v. brand op Landgoed Leudal

Op 5 juli 2022 heeft er een grote brand plaatsgevonden op Landgoed Leudal, waarbij een nieuw pand op het landgoed is verwoest (zie ook de berichtgeving op de Limburger). De brand was dusdanig dat de veiligheidsregio de brand opgeschaalde tot GRIP 1.
Om de brand te blussen was het noodzakelijk om water op te pompen uit de Leubeek bij het bezoekerscentrum van het natuurgebied Leudal.

Vragen

Tankautospuit - Beeld: Rechtenvrij

Het verbaast de fractie van D66 dat het nodig was om water te onttrekken uit de Leubeek.

De fractie van D66 heeft daarom gevraagd:
– Waarom was het nodig was om water te pompen uit de Leubeek?
– Zijn er geen of onvoldoende aansluitingen voor bluswater op het Landgoed?
– Als de voorzieningen onvoldoende zijn, is dit aanleiding voor nadere maatregelen?