Problemen met isolatie van spouwmuren

Een spouwmuur mag pas worden geïsoleerd nadat er ecologisch onderzoek is gedaan naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Deze uitspraak deed de Raad van State op 2 augustus 2023. Het benodigde ecologische onderzoek is noodzakelijk, maar duur. Daarom vreest Vereniging Eigen Huis voor hogere kosten en vertraging bij spouwmuurisolatie.

Verplicht spouwmuuronderzoek

Vleermuis - Beeld: PD-USGov

De Raad van State deed een uitspraak naar aanleiding van een isolatiebedrijf die de Wet natuurbescherming heeft overtreden. Een
spouwmuur mag pas worden geïsoleerd na ecologisch onderzoek. Een ecoloog moet de spouwmuur controleren op beschermde diersoorten (zoals vleermuizen) zodat er kan worden geïsoleerd zonder de dieren te storen. Het verplichte onderzoek kost echter € 5.000 en duurt ongeveer een jaar. Er is een groot tekort aan ecologen die dergelijk onderzoek kunnen uitvoeren. Ondanks dat de uitspraak in het belang is voor de bescherming van vleermuizen, vindt Vereniging Eigen Huis de onderzoekskosten wel hoog en vreest dat dit tot lange wachttijden leidt voor huiseigenaren. Ook het behalen van de gestelde klimaatdoelstelling, 2,5 miljoen geïsoleerde woningen in 2030, wordt hierdoor moeilijker.

Extra budget voor ecologisch onderzoek

Om ervoor te zorgen dat de klimaatdoelstellingen wel worden
behaald, heeft het demissionair Kabinet extra gelden beschikbaar gesteld. Gemeenten kunnen deze gelden gebruiken voor het
opstellen van een soorten management plan (SMP), om natuur-
inclusief te isoleren. Met een SMP wordt er in een gebied ecologisch
onderzoek gedaan. Hierdoor komen de onderzoekskosten niet bij de
individuele huiseigenaar te liggen. Maar ook het opstellen van een
SMP vergt veel tijd. Vereniging Eigen Huis vindt dat er hulp moet
worden geboden aan huiseigenaren die in de tussentijd de
spouwmuur willen isoleren.

Raadsvragen

D66 Leudal wil naar aanleiding van bovenstaande graag van het
college van B&W het volgende weten.

Vragen:

  • Kunt u in 2024 een soorten management plan opstellen waardoor huiseigenaren in Leudal weten wat er wel en niet kan op het gebied van spouwmuur isolatie?
  • Kunt u totdat het onderzoek klaar is huiseigenaren hulp bieden bij het isoleren van hun woning?