D66 pleit voor ultieme bemiddelingspoging Landgoed Leudal

De fractie van D66-Leudal heeft gesteund door Samen Verder, CDA en Progressief Akkoord Leudal een motie ingediend m.b.t. Landgoed Leudal. De motie roept het college op een onafhankelijk bemiddelaar in te schakelen die moet onderzoeken of een bemiddelingspoging kans van slagen heeft.

Jarenlang conflict

Landgoed Leudal - Ingang, situatie in 2016 Beeld: Leo Schouten

Al vele jaren is er een conflict rond Landgoed Leudal. De eigenaren van Landgoed Leudal en de gemeente zijn op dit moment enkel met elkaar in gesprek via de rechter. Verder zijn er nog andere partijen betrokken bij dit langslepende dossier. Inmiddels lopen er tientallen rechtszaken opgestart door diverse partijen.

Arbeidsmigranten

De Camping is in 2010 overgenomen door de huidige eigenaren. Zij wilden er een hoogwaardige camping van maken en noemden het Landgoed Leudal. Het landgoed ligt op een unieke plek, tegen het natuurgebied Leudal (Natura2000) aan.
Om de renovatie te kunnen betalen, werden er arbeidsmigranten gehuisvest. Daartegen was er vanuit Haelen veel protest.
Over alle aspecten zijn er sindsdien rechtszaken, over het aantal migranten, over de handhaving door de gemeente, over het hek, et cetera. Alle rechtszaken leiden weer tot een hoger beroep, tot aan de Hoge Raad toe.
Zie ook dit bericht in de Limburger: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230818_93568242 (betaalmuur)

Eerdere bemiddeling

In 2020 is een bemiddelingspoging mislukt. Echter, betrokken partijen geven aan met elkaar in gesprek te willen om er zo hopelijk samen uit te komen. D66 heeft niet de illusie dat als alle partijen aan tafel gaan zitten alles makkelijk op te lossen is, maar deze motie moet gezien
worden als een oproep om nog één ultieme poging te wagen om er zonder tientallen rechtszaken uit te komen met elkaar.

Motie

De motie is als motie ‘vreemd aan de orde’ ingediend door D66, Samen Verder, CDA en Progressief Akkoord Leudal en wordt besproken op 26 september in de raadsvergadering.