Meerderheden voor initiatieven D66 en een ontplofte wethouder

Een gekleurd verslag van de gemeenteraadsvergadering Leudal op maandag 11 december.
De raadsvergadering begon lekker met het uitvallen van de geluidsinstallatie precies om half 8. Er is vaker gedoe met de apparatuur. Hoog tijd voor vernieuwing. Laten de raadsleden daar nu net in deze vergadering hun goedkeuring aan moeten geven. Dat gaat dus hopelijk goedkomen. Deze vergadering ging door de haperende apparatuur wat rommelig totdat de bode zo slim was om even de stekker eruit te halen en er weer in te doen. Probleem opgelost.

Jarige griffier

de burgemeester en de griffier - tijdens de raadsvergadering Beeld: Leo Schouten

Alle raadsleden, wethouders en ambtenaren hadden eigenlijk dinsdag 12 december in hun agenda staan voor deze vergadering. Maar omdat de burgemeester een dringende privé-afspraak had op deze avond, verhuisde de hele zwik naar maandag. De vervangend voorzitter Patty Peeters mocht de hamer niet vasthouden op de normale vergaderdag. Ze mocht wel het verjaardagslied inzetten voor de jarige griffier Wim Cornelissen. Hoera!

60€ voor alle huishoudens

Gemeenteraad Leudal - in vergadering over de begroting op 31-10-2023 Beeld: Leo Schouten

D66 kreeg een meerderheid achter haar motie om inwoners met de laagste inkomens ook zestig euro terug te geven. ‘Ook’ omdat de raad in deze vergadering wegens het grote overschot op de begroting besloot om zestig euro terug te geven aan alle huishoudens via een korting op de afvalstoffenheffing. Maar als je een minimum inkomen hebt, kan de afvalstoffenheffing kwijtgescholden worden. Dus huishoudens die van deze regeling gebruik maken, krijgen geen zestig euro. D66 vindt dat niet eerlijk. De raad had namelijk besloten om àlle huishoudens het bedrag terug te geven. Vandaar de motie van D66 om dit alsnog te regelen. CDA-wethouder Huub van Helden vond het helemaal niks. Hij bekeek het heel zakelijk en zei dat het zus niet kon en zo niet kon. En zo ging hij maar door. Woordvoerder Rinke de Wit verzuchtte: “De gemeente kan heel makkelijk bedragen bij inwoners in rekening brengen, maar als ze iets moet terug geven doet de gemeente heel moeilijk”. De wethouder wilde geen enkele moeite nemen om te kijken hoe wel iedereen in aanmerking kon komen voor een extraatje van zestig euro. Maar gelukkig waren de meeste partijen van de Leudalse gemeenteraad het met D66 eens. Behalve het CDA. Die schaarde zich achter zijn wethouder en stemde tegen. Deze motie was onderdeel van allerlei aangepaste belastingverordeningen. Allen zijn aangenomen.

Zonneweides

Energie kansenkaart

Energie kansenkaart - Beeld: Gemeente Leudal

Een tweede succesje was de aanname van een D66-amendement bij het plan voor kleine zonneweides. Het college stelde voor agrariërs in het buitengebied, die stoppen met hun bedrijf, de mogelijkheid te geven om kleine zonneweides in te richten. D66 vindt dat dit ook moet gelden voor andere bedrijven dan enkel agrarische in het buitengebied. Wethouder Graef omarmde het amendement mits er ook in werd gezet dat de zonneweide niet groter mag zijn dan 250 m2 en dat de bedrijven ook daadwerkelijk stoppen met hun oorspronkelijke activiteiten. D66 kon instemmen met deze toevoeging. De andere fracties ook. Aangenomen!

Een ontplofte wethouder

Mestvergister Vossen groep - Aan de Heibloem21a, Heibloem (nabij Karreveld 10) Beeld: Leo Schouten

Tenslotte moest de gemeenteraad akkoord gaan met een gewijzigd bestemmingsplan voor Karreveld 10 in Heibloem. De gemeenteraad had dit plan in 2017 vastgesteld. Maar door verscheidene beroepen was dit besluit voorgelegd aan de Hoge Raad. En die vindt namelijk, dat het bestemmingsplan dat de raad goedkeurde in 2017, beter onderbouwd moet worden door de gemeenteraad. Vandaar nu een betere onderbouwing van het bestemmingsplan. Echter was er, in tegenstelling tot 2017, geen meerderheid voor deze onderbouwing in de gemeenteraad. Het probleem gaat vooral over het bewerken van droogvoer. De omgeving van Karreveld heeft al veel overlast, en er zijn grote zorgen dat die overlast door deze activiteit zou toenemen. Het CDA en enkele leden van Samen Verder wilden dat wel toestaan. Maar hun amendement werd verworpen. Vervolgens stemde Ronduit Open tegen het raadsbesluit, waardoor er geen meerderheid was voor het raadsbesluit om de motivatie naar de Hoge Raad te sturen. Wethouder Graef ontplofte. Hij heeft nu niets om naar de Hoge Raad te sturen voor de deadline van 20 december die de Hoge Raad heeft gesteld. Dit betekent dat de Hoge Raad nu een beslissing over het oorspronkelijke bestemmingsplan zal nemen en de kans is nu groot dat dat zomaar een ander zou kunnen zijn dan wat de gemeente Leudal wil. Om dit te voorkomen ging de gehele gemeenteraad akkoord met het voorstel van D66-fractievoorzitter Jort Raemakers om het gewijzigde bestemmingplan nogmaals te bespreken in een ingelaste raadsvergadering op maandag 18 december, zodat de ontplofte wethouder van Samen Verder hopelijk nog vóór 20 december namens de gemeenteraad kan voldoen aan de opdracht van de Hoge Raad. Maar dan moet de gemeenteraad op 18 december wel voor stemmen. Wordt dus vervolgd!

Een woedende wethouder Graef - op 11 december na het besluit van de gemeenteraad Beeld: schermopname raadsvergadering