Ledenvergadering D66-Leudal en Maasgouw

D66-Leudal en Maasgouw houdt een ledenvergadering op woensdag 6 april vanaf 20 uur.
De locatie is Trefcentrum Aldenghoor, Kasteellaan 7A, Haelen

Agenda

De agenda is als volgt:
20:00 Welkom
20:05 Vaststelling agenda
20:10 Goedkeuring notulen vorig vergadering
20:15 Evaluatie campagne Maasgouw (Caroline)
20:25 Evaluatie campagne Leudal (Iris)
20:55 Pauze
21:05 Update formatie Maasgouw (Caroline)
21:15 Update formatie Leudal (Jort)
21:25 Samenwerking tussen D66 afdelingen (Joost)
21:35 Oproep commissieleden
21:40 Ideeën ledenactiviteit
21:50 Bestuurssamenstelling
22:00 Rondvraag