Komt er een gezond schoolontbijt in Leudal?

In januari dit jaar had D66 in de commissievergadering Sociaal gevraagd om onderzoek te doen naar de behoefte aan en de mogelijkheden voor een ontbijt op scholen in Leudal. Wethouder Van Helden beloofde dat eind april 2023 het onderzoek zou zijn afgerond.
Omdat de Raad begin september nog geen antwoord had gekregen, had Rinke de Wit namens D66 vragen gesteld over de voortgang van het onderzoek.

Onderzoek college

Beeld: D66

Op 26 september werden de vragen beantwoord door het college. Het college heeft ervoor gekozen om het initiatief breder in te zetten. Om dit te organiseren is medewerking van het primair onderwijs noodzakelijk en voorkomen moet worden dat dit stigmatiserend werkt. Het college heeft daarom gezocht naar een mogelijkheid om het schoolontbijt aan te bieden als onderdeel van een groter initiatief.

Gezonde basisschool

Op advies van de GGD is contact opgenomen met het project “Gezonde basisschool van de toekomst”. Binnen dit concept is er extra aandacht voor sport, beweging, ontspanning, cultuur, leefstijl en gezonde voeding. Binnen “Gezonde voeding” kan ook aandacht voor ontbijt voor kinderen uit arme gezinnen worden ondergebracht. In Zuid-Limburg bestaan reeds dergelijke basisscholen.

Subsidie provincie

Dit is een initiatief van de Provincie die daarvoor ook voor 50% subsidie ter beschikking stelt. Er is inmiddels ook een persoon gevonden, die beschikbaar is om het project ook in Leudal op te starten.

Medewerking scholen

De bestuurder van SPOLT blijkt enthousiast over het initiatief, dat aansluit op het tuinenproject van de basisscholen. Binnenkort is er een gesprek met één van de basisscholen.
Het doet D66 genoegen dat er nu aandacht is voor een gezond ontbijt voor schoolkinderen. Van groot belang voor de gezondheid van kinderen en het helpt bij de bestrijding van armoede.