Invullen van digitale formulieren te ingewikkeld

De gemeente Leudal heeft snel een digitaal formulier gemaakt waarmee inwoners 250 euro eenmalige energietoeslag konden aanvragen tot 31 december 2022. Onze complimenten voor deze snelheid.

ingewikkelde vragen

Aanvraagformulier eenmalige toeslag - voorbeeld van een lastige vraag Beeld: D66 Leudal

Door berichten van meerdere inwoners, belangengroepen en uit eigen ondervinding heeft de fractie van D66 geconstateerd dat het invullen van betreffend formulier voor velen niet eenvoudig was. In ieder geval niet eenvoudig voor inwoners die niet of weinig digitaal vaardig zijn. Bovendien staan er in het formulier veel vragen. Bijvoorbeeld vragen over een briefadres, heffingskorting en combinatiekorting. Wat een gedoe. In andere gemeenten was het voldoende om je loon- of uitkeringsstrookje te laten zien en te vertellen met hoeveel je een huishouden deelt. Daarom heeft de fractie van D66 Leudal twee vragen.

Raadsvragen

1a. Waarom stelde de gemeente zo veel, voor een groot aantal inwoners ingewikkelde, vragen in het formulier voor de aanvraag van de 250 euro eenmalige energietoeslag 2022?
1b. Bent u het met ons eens dat de aanvraag eenvoudiger had gemoeten?

2a. Hoe worden dit soort digitale formulieren gemaakt?
2b. Maakt u bij het maken van deze formulieren gebruik van een testpanel van mensen, die minder digitaal vaardig zijn?
Zo nee, lijkt u dit geen goed idee om de gebruiksvriendelijkheid van digitale formulieren te verbeteren?