Inbreng kadernota

Vandaag bespreekt de gemeenteraad de Kadernota 2022-2025. Allereerst wil D66 Leudal het college en de ambtenaren danken voor de opzet van de Kadernota en de vele uren die zij er ingestoken hebben.

Uitspraken van Cruijff

Dirk Voermans in de gemeenteraad - Beeld: D66 Leudal

Tijdens de voorbereiding op deze kadernota vond het EK voetbal plaats. En hoewel “we” er vroeg uit lagen, heb ik toch kunnen genieten van dit EK. Met name van sommige tactische keuzes die bondscoaches maakten. Mede daardoor moest ik denken aan een van de grootste Nederlandse voetballers ooit: tacticus Johan Cruijff.
En Cruijff heeft in zijn leven uiteraard veel memorabele uitspraken gedaan ….u kent ze vast en zeker wel…
– Elk nadeel … heb z’n voordeel.
– Je moet schieten … anders kun je niet scoren.
– Je gaat het pas zien … als je het doorhebt. En…
– Soms moet er iets gebeuren … voordat er iets gebeurt.
Echter, in combinatie met de kadernota moest ik denken aan de volgende uitspraak van Cruijff:
 “Hoe simpeler, hoe beter … want hoe minder keuze je een speler laat, hoe meer kans dat hij het juiste doet.”
Volgens mij had het college deze uitdrukking in haar achterhoofd toen ze de kadernota opstelde. Er is sprake van simpele uitgangspunten en daardoor een minimale keuze. De kans dat we dan als raad het juiste doen, die is daardoor groter.

Lastige opgave

Voorzitter,

We begrijpen de lastige opgave die er in Leudal ligt om alles structureel sluitend te maken. De coronacrisis, de aanpassing van het gemeentefonds en de onduidelijkheid ten aanzien van de extra gelden voor het sociaal domein zijn daarbij extra complicerende factoren. Ze kunnen in ons voordeel… of in ons nadeel uitvallen.
Nu ook de jaarrekening 2020 weer een fors overschot laat zien willen wij de handen vrij hebben om de ontwikkelingen te blijven volgen. Als er middelen beschikbaar komen, moeten we als gemeente Leudal de kans krijgen om te investeren. Wat ons betreft uiteraard  in de thema’s Groen, Leefbaarheid en Iedereen doet mee.

Voorzitter,

Op basis van de beschikbare informatie kunnen we ons vinden in de kadernota zoals die voorligt.
We willen het college oproepen om de eerder genoemde ontwikkelingen te volgen en die te vertalen naar simpele duidelijke keuzes bij de begroting. Want bij de begroting gaan we ons vastleggen voor de toekomst.
En dan willen we weer de kans krijgen het juiste te doen.
Want net zoals Johan Cruijff, houdt D66 Leudal er van om het simpel te houden … met als doel om er uiteindelijk beter van te worden.
Genoeg Cruijff…
Ik wil graag gaan afronden.

Het leven na de corona-pandemie krijgt langzaam aan meer vorm. De wereld gaat weer beetje bij beetje open en de levendigheid komt langzaam aan weer terug in onze dorpen. We kijken elkaar weer aan, we ontmoeten elkaar weer. Maar veel mensen hebben een klap gehad van deze pandemie, hebben in sobere omstandigheden afscheid moeten nemen van naasten, hebben banen verloren, hebben achterstanden opgelopen in hun opleiding en veel, heel veel mensen zijn gewoon moe.
Laten wij er als lokale overheid voor zorgen dat er weer rust en waardering komt, door dit zelf ook uit te dragen. Naar elkaar, naar het ambtelijk apparaat en naar onze inwoners.
Ik wil dan ook afsluiten met een dankwoord aan de collega’s in deze zaal. Ik ben blij u allen weer in de ogen te kunnen kijken. Dat wij er samen, ondanks onze meningsverschillen, het beste voor Leudal uit mogen halen.
Dank u wel….